meny

Organisation

På Datainspektionen arbetar cirka 95 anställda. Organisationen återspeglar våra verksamhetsområden och vårt arbetssätt. Läs mer nedan.

Generaldirektör och ledningsgrupp
Chefsjuristen och EU-sekretariatet
Stabsenheten
Administrativa enheten
Enheten för informationssäkerhet och tillsynsprocess
Enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet
Enheten för myndigheter, vård och utbildning
Enheten för närings- och arbetsliv
Enheten för rättsväsendet, försvar och kamerabevakning

Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete.

Organisationsschema

Generaldirektör och ledning

Generaldirektör

Lena Lindgren Schelin
E-post: lena.schelin@datainspektionen.se
Tel: 08-657 61 90

Chefsjurist

Hans-Olof Lindblom
E-post: hans-olof.lindblom@datainspektionen.se

Stabschef

Karin Lönnheden
E-post: 
karin.lonnheden@datainspektionen.se

Administrativ chef

Karin Malmborg
E-post: 
karin.malmborg@datainspektionen.se

Kommunikationschef

Annicka Spångberg
E-post: 
annicka.spangberg@datainspektionen.se

Enhetschefer

Malin Blixt, malin.blixt@datainspektionen.se
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se
Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se
Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se 

Chefsjuristen och EU-sekretariatet

Ansvarsområden

 • att Datainspektionens regelgivning och beslut är lagenliga, följdriktiga och enhetliga
 • rättsligt stöd till verksamheten
 • EU-samverkan och övrigt internationellt arbete

Chefsjurist

Hans-Olof Lindblom, hans-olof.lindblom@datainspektionen.se

Dataskyddsombud

Amelie Julin, dso@datainspektionen.se

Stabsenheten

Ansvarsområden

 • Strategisk styrning och utveckling
 • Omvärldsanalys
 • It-säkerhet

Stabschef

Karin Lönnheden, karin.lonnheden@datainspektionen.se

Administrativa enheten

Ansvarsområden

 • Budget
 • Ekonomi och löner
 • Administration av registratur och arkiv
 • Personalfrågor
 • IT-drift
 • Inköp och upphandling
 • GD-sekreterare
 • Lokaler och kontorsservice
 • Reception, bibliotek

Administrativ chef

Karin Malmborg, karin.malmborg@datainspektionen.se (även säkerhetsskyddschef)

Enheten för informationssäkerhet och tillsynsprocess

Ansvarsområden

 • Informationssäkerhet
 • Myndighetens tillsynsprocess

Enhetschef

Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se

Enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet

Ansvarsområden

 • Intern och extern kommunikation
 • Presstjänst
 • Utbildningsverksamhet
 • Upplysningstjänst

Kommunikationschef

Annicka Spångberg, annicka.spangberg@datainspektionen.se

Enheten för myndigheter, vård och utbildning

Ansvarsområden

 • Offentlig verksamhet (förutom rättsväsende, försvar, Migrationsverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten)
 • Vård
 • Utbildning (skolor, universitet, etc)
 • Forskning

Samordningsansvar

 • E-förvaltning

Enhetschef

Malin Blixt, malin.blixt@datainspektionen.se

Enheten för närings- och arbetsliv

Ansvarsområden

 • Inkasso
 • Kreditupplysning
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Kunder och medlemmar
 • Direktreklam
 • Arbetsliv
 • Enskildas publicering av personuppgifter på internet
 • Kronofogdemyndigheten
 • Bolagsverket

Samordningsansvar

 • E-kommunikation
 • Internet

Enhetschef

Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se

Enheten för rättsväsendet, försvar och kamerabevakning

Ansvarsområden

 • Brottsbekämpande verksamhet
 • Dömande verksamhet
 • Kriminalvård
 • Försvarsmakten och övriga försvarsunderrättelsemyndigheter
 • Kamerabevakningslagen
 • Migrationsverket

Samordningsansvar

 • Dataskyddsombud

Enhetschef

Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se

Datainspektionens insynsråd

Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Lena Lindgren Schelin
Datainspektionens generaldirektör,
ordförande i insynsrådet sedan mars 2018

Monica Green
f.d. riksdagsledamot (s)

Anders Schröder
f.d. riksdagsledamot (mp)

Marta Obminska
riksdagsledamot (m)

Daniel Westman
Oberoende rådgivare i IT- och medierätt

Catarina Wretman
st.f. generaldirektör Post- och telestyrelsen

Anne-Marie Qvarfort
f.d. generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen