Datainspektionens insynsråd

Sedan januari 2008 har Datainspektionen inte längre en styrelse utan är en så kallad enrådighetsmyndighet. Däremot har Datainspektionen ett insynsråd som kommer att följa myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Eva Håkansson
Datainspektionens generaldirektör,
ordförande i insynsrådet sedan september 2017

Monica Green
riksdagsledamot (s)

Anders Schröder
riksdagsledamot (mp)

Marta Obminska
riksdagsledamot (m)

Daniel Westman
Forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet

Catarina Wretman
st.f. generaldirektör Post- och telestyrelsen

Anne-Marie Qvarfort
f.d. generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Om oss