Enheten för myndigheter, vård och utbildning

Enheten har som fokus att bevaka att de regler som skyddar enskildas privatliv respekteras när omfattande eller särskilt integritets känsliga personuppgifter behandlas inom e-förvaltning, vård, skola eller forskning.

Ansvarsområden

  • Offentlig verksamhet (förutom rättsväsende och försvar)
  • Vård
  • Utbildning (skolor, universitet, etc)
  • Forskning

Samordningsansvar

  • Extern utbildning
  • E-förvaltning
  • E-kommunikation

Enhetschef

Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se