Enheten för närings- och arbetsliv

Ansvarsområden

 • Inkasso
 • Kreditupplysning
 • Arbetsliv
 • Kronofogdens register
 • Bolagsverket
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Kunder
 • Medlemmar
 • Direktreklam

Samordningsansvar

 • Myndighetens upplysningstjänst
 • Internetrelaterade frågor

Enhetschef
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se

Om oss

Näringsliv

Datainspektionen kontrollerar hur den personliga integriteten skyddas inom näringslivet, bland annat när det gäller positioneringsteknik och kameraövervakning.