Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning

Ansvarsområden

  • Brottsbekämpande verksamhet
  • Dömande verksamhet
  • Kriminalvård
  • Försvar och försvarsunderrättelseverksamhet
  • Datainspektionens överklaganderoll enligt kameraövervakningslagen
  • Datainspektionens roll som centrala tillsynsmyndighet enligt kameraövervakningslagen

Samordningsansvar

  • Personuppgiftsombud
  • Internationell verksamhet
  • Kameraövervakning

Enhetschef

Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se

Om oss

Försvar

Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning bevakar integritetsfrågor inom bland annat försvar och polisväsende.