Administrativa enheten

Ansvarsområden

 • Årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan
 • Kommunikation
 • Presstjänst
 • Ekonomiadministration
 • Registratur och arkiv
 • Register (ombud, anmälningar)
 • Personal- och löneadministration
 • Utbildningar och konferenser (samordning, bokning och registrering)
 • Inköp och allmän administration
 • Intern IT-drift och inköpsansvar för IT
 • GD-sekreterare
 • Resor
 • Reception, bibliotek och vaktmästeri
 • Upphandlingar

Administrativ chef
Karin Malmborg, karin.malmborg@datainspektionen.se.

Om oss

Reception

Informationsmaterial

Utbildningar

En viktig del av Datainspektionens arbete är ge råd och sprida kunskap. Det gör vi bland annat genom vår webbplats, informationsmaterial och utbildningar.