meny

Publikationer

Här hittar du våra senaste rapporter, årsredovisningar och övriga publikationer från verksamheten.

Rapporter

2019

Anmälda personuppgiftsincidenter januari–september 2019 (2019:3)

En rapport över de personuppgiftsincidenter som anmälts till myndigheten under perioden januari–september 2019. Rapporten visar att antalet anmälda personuppgiftsincidenter ökat under de första nio månaderna 2019. Totalt fick Datainspektionen under perioden in 3 410 incidentanmälningar, vilket motsvarar närmare 90 anmälda incidenter per vecka.

Anmälda personuppgiftsincidenter januari–september 2019

Nationell integritetsrapport 2019 (2019:2)

Datainspektionens nationella integritetsrapport är en del i myndighetens arbete med att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd.  Denna första rapport sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla fokuserar på hur långt arbetet kommit med att införa det nya regelverket i företag, myndigheter och andra organisationer. 

Nationell integritetsrapport 2019

Anmälda personuppgiftsincidenter 2018 (2019:1)

En rapport som ger en översikt över de personuppgiftsincidenter som anmälts till Datainspektionen under perioden 25 maj–31 december 2018. Totalt fick Datainspektionen under perioden in 2 262 incidentanmälningar.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2018

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017

Fler dokument

TillsynsbeslutRemissvar