meny

Sociala medier

Här publicerar vi våra inlägg från Twitter och Linkedin för att du som inte har konton där ska kunna ta del av informationen. De inlägg vi publicerar här är från 2020 och framåt.

Linkedin, 2020-01-21

Integritet som nyckel för ansvarsfull innovation? Den 5 februari deltar vår gd Lena Schelin i ett panelsamtal på ett frukostseminarium anordnat av Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) och Vinnova.

Twitter, 2020-01-20

Datainspektionen föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Linkedin, 2020-01-20

Datainspektionen föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Twitter, 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring, jurist på Datainspektionen, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Linkedin, 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring,jurist på Datainspektionen, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Twitter, 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer.

Linkedin, 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bra tips.

Twitter, 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I GDPR finns en rätt att få uppgifter raderade. Men den är inte ovillkorlig.

Linkedin, 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en rätt att få sina uppgifter raderade om man begär det. Men den inte är ovillkorlig.

Den gäller till exempel inte om ett företag eller en myndighet måste behandla dina personuppgifter enligt lagkrav, eller om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt eget intresse.

En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran. Om du tror att exempelvis ett företag inte raderar dina uppgifter trots att de borde göra det, kan du skicka in ett klagomål till oss.

Twitter, 2020-01-14

Ny termin på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Linkedin, 2020-01-14

Så är den nya terminen igång på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter. 

Linkedin, 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? Det beror på. Kommuner, myndigheter och andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Det kan vara ett bibliotek, ett torg eller receptionen på en skola.

Privatpersoner behöver inte tillstånd för att kamerabevaka sin tomt eller bostad. Privatägda bolag, exempelvis butiker eller restauranger, behöver som regel inte heller tillstånd.

Från och med den 1 januari 2020 behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras.

Tillstånd och kamerabevakning

Twitter, 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? En kommun som vill bevaka ett torg eller ett bibliotek behöver det. Privatpersoner som vill bevaka tomt eller bostad behöver inte tillstånd. Inte heller privatägda bolag eller brottsbekämpande myndigheter. 

Linkedin, 2020-01-08

Så här i början av det nya året passar vi på att påminna om vårens utbildningar och konferensen den 25 maj. Utbildningarna kan du anmäla dig till redan nu. Anmälan till konferensen öppnar under januari.

Linkedin, 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Twitter, 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Dessa myndigheter måste själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Våra konton i sociala medier

Om du har konto på Linkedin eller Twitter får du gärna följa oss där.

På LinkedinPå Twitter