Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man har utsett ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.

En av Datainspektionens huvuduppgifter är att ge service och råd till personuppgiftsombuden. Det gör vi på olika sätt. På vår webbplats har vi ett omfattande informationsmaterial om personuppgiftslagen och dess tillämpning.

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Då ersätts personuppgiftsombudets roll med dataskyddsombudets. På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen
Läs mer om dataskyddsombud

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Personuppgiftsombud

Mer information

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.

Vill du prata med en jurist?

Du som är personuppgiftsombud har möjlighet att prata med någon av våra jurister som är specialiserade inom olika områden. Mellan klockan 9 och 11 svarar våra jurister på dina frågor. Ring oss på 08-657 61 00. Den 6/12 och 13/12 är denna tjänst istället öppen kl 13-15.

Forum för personuppgiftsombud
Datainspektionen vill passa på att informera om att det bildats ett nätverk för personuppgiftsombud. Bakom nätverket står en arbetsgrupp med representanter från olika sektorer, som stat, kommun, universitet och näringsliv.
Nätverket kallas för "Forum för dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter".
Läs mer om nätverket