Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man har utsett ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.

En av Datainspektionens huvuduppgifter är att ge service och råd till personuppgiftsombuden. Det gör vi på olika sätt. På vår webbplats har vi ett omfattande informationsmaterial om personuppgiftslagen och dess tillämpning.

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Då ersätts personuppgiftsombudets roll med dataskyddsombudets. På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen
Läs mer om dataskyddsombud

Personuppgiftsombud

Mer information

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.

Forum för personuppgiftsombud
Datainspektionen vill passa på att informera om att det bildats ett nätverk för personuppgiftsombud. Bakom nätverket står en arbetsgrupp med representanter från olika sektorer, som stat, kommun, universitet och näringsliv.
Nätverket kallas för "Forum för dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter".
Läs mer om nätverket