Anmäl ett personuppgiftsombud

Har du utsett ett personuppgiftsombud ska en anmälan göras till Datainspektionen på en särskild blankett som du kan ladda ner här i pdf-format. Du kan också beställa den i tryckt version från vår beställningstjänst.

Anmälningsblankett med instruktioner

Den som utses till personuppgiftsombud får ett baspaket med informationsmaterial från Datainspektionen och förses fortlöpande med information. Dessutom anordnar Datainspektionen regelbundet utbildningar där du får möjlighet att lära dig mer om personuppgiftslagen och träffa andra personuppgiftsombud. Du kan läsa mer om dessa utbildningar här på webbplatsen.

Avregistrera ett ombud
Även när du vill avregistrera ett ombud så använder du blanketten ovan.

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Då ersätts personuppgiftsombudets roll med dataskyddsombudets. På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen
Läs mer om dataskyddsombud

Personuppgiftsombud