Forum för dataskydd

Ett nätverk för personuppgiftsombud

Forum för dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Bakom nätverket står en arbetsgrupp med representanter från olika sektorer, som stat, kommun, universitet och näringsliv. Nätverket hittar du på www.dpforum.se.

Forum för dataskydd