Digitala röntgenbilder och information

Kommuner och landsting

Fråga:

Jag arbetar som personuppgiftsombud inom ett landsting och vi har tandvården inom vår organisation. I våras började man med digital röntgen vilket innebär att bilderna på tandstatusen kommer i datorn i ett journalprogram. Skall man lämna med de digitala bilderna vid en ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen?

Svar:

Med anledning av er förfrågan som handlagts som samråd enligt 38 § personuppgiftslagen ger Datainspektionen följande svar.

Skyldigheten att lämna information enligt 26 § personuppgiftslagen innebär att den personuppgiftsansvarige på begäran skall lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte. Om sådan behandling pågår skall information lämnas om bl.a. vilka uppgifter om den sökande som behandlas.

Digitala bilder är personuppgifter om de kan hänföras direkt eller indirekt till en fysisk person som är i livet, se definitionen i 3 § personuppgiftslagen. Ingivna utskrifter av digitala bilder kan hänföras till fysisk person. Därmed skall också de digitala bilderna ingå i informationen till den registrerade.

(Februari 2003)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.