Information till kunder, tecken på brott

Kunder

Frågor:

  1. Företaget har ändrat kontovillkoren för sina bonuskunder. Hur kan vi meddela våra kunder (900 000 stycken)?
  2. Det händer att polisen vill ha tillgång till uppgifter i vår kunddatabas. Hur ska vi förhålla oss?
  3. Hur får vi använda kund- och personalregister för att söka efter tecken på brottslighet?

Svar:

  1. Det viktiga är att samtliga kunder som använder bonuskort får möjlighet att ta del av informationen om de nya villkoren. Att endast lägga ut information om de nya villkoren på den egna webbplatsen är inte tillräckligt. Däremot om denna information kombineras med ett meddelande om villkorsändring med hänvisning till webbplatsen till exempel på en faktura eller liknande, så har kunden möjlighet att själv ta del av dessa. För de kunder som inte har tillgång till Internet måste det finnas andra alternativ, till exempel att få villkoren hemskickade efter begäran. Ett annat alternativ är, som framgår av förfrågan, att skicka ut de nya villkoren med vanlig post.
  2. Polisens brottsutredande verksamhet styrs av speciallagstiftning. Det innebär att polisen kan ha rätt att ta del av uppgifter i er databas vid brottsmisstanke. Vid förfrågan från polis rekommenderar vi att man försäkrar sig om att det är polisen som begär ut uppgifterna och varför (det vill säga med stöd av vilken grund).
  3. Enligt personuppgiftslagen ska all behandling av personuppgifter ha ett eller flera förutbestämda ändamål. Ändamålen med en behandling måste bestämmas redan när personuppgifterna samlas in. Av beskrivningen att döma är vi tveksamma till om en sådan kontroll av kundregister och personalregister är förenlig med de förutbestämda ändamålen. Även om en sådan behandling inte strider mot ändamålen måste 21 § personuppgiftslagen beaktas. Det är, med några få undantag, förbjudet för andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser. Det skulle kunna bli fråga om en sådan behandling i detta fall.

(Augusti 2007)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.