Tillgång till invånarregistret

Kommuner och landsting

Fråga:
Jag är personuppgiftsombud för kommunen. Vi håller just nu på med ett "plattformsbyte" och i det sammanhanget kom jag att börja undra över kommunens innevånarregister.

Kommunen har sedan ett antal år ett register som innehåller följande information: namn, personnummer, adress, fastighet, folkbokföring, födelseort, civilstånd, föräldrar, barn, vårdnad, medborgarskap och historik.

Detta register var tidigare bara åtkomligt för vissa handläggare. Nu är det öppet för alla på vårt intranät. Uppgifterna har hämtats från Skatteverket och är i huvudsak offentliga. Registret har tillkommit för att tjäna förvaltningarnas olika behov. Jag kan förstå att vissa handläggare behöver vissa uppgifter för att kunna sköta sitt arbete, men en allmän tillgång till alla uppgifter?

Är detta förenligt med personuppgiftslagen?

Svar:
Du har begärt samråd hos Datainspektionen i en fråga som rör kommunens invånarregister.

De flesta kommuner behandlar personuppgifter om kommunens invånare i ett invånarregister. Behandlingen av personuppgifter i invånarregistret är inte reglerad i någon särskild författning utan personuppgiftslagen (PuL) gäller för behandlingen. Det innebär till exempel att behandlingen måste ha ett i förväg bestämt ändamål och att säkerhetsbestämmelserna i personuppgiftslagen måste beaktas.

Invånarregistret innehåller en mängd uppgifter om invånarna och inte bara namn och adress. När det gäller åtkomsten till personuppgifterna anser Datainspektionen att den ska begränsas. Endast de personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete bör ges åtkomst till invånarregistret. Det är därför inte lämpligt att samtliga kommunens anställda har tillgång till registret via kommunens intranät.

(september 2004)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.