Vägledningar för personuppgiftsombud

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Då ersätts personuppgiftsombudets roll med dataskyddsombudets. På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen
Läs mer om dataskyddsombud
Datainspektionens upplysningstjänst tar emot och svarar på frågor från personuppgiftsombuden kring förordningen.

DiarierDatainspektionens webbplats är till för dig som är personuppgiftsombud. Här hittar du fakta, praxis och vägledningar som du kan ha nytta av i din roll som personuppgiftsombud. Framförallt bör du besöka sidorna om personuppgiftslagen och våra frågor och svar. Du kan också samråda med Datainspektionen.

Så här samråder du med Datainspektionen
Personuppgiftslagen
Frågor och svar

Vägledningar

Datainspektionen tar oftast fram informationsmaterial som riktar sig direkt till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvariga:

Kontroll av personuppgiftsbehandlingen hos en personuppgiftsansvarig
Molntjänster och personuppgiftslagen
Personuppgifter i arbetslivet
Positioneringsteknik i arbetslivet
Vilkets lands dataskyddsregler gäller när företag har verksamhet i flera länder?
Statliga myndigheters behandling av personuppgifter
Hur länge får personuppgifter bevaras?
Personuppgifter i sociala medier

Personuppgiftsombud

Mer information

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.