Nyhetsarkiv 2006

 • 29 december IP–nummer är personuppgifter

  Länsrätten slår fast att Antipiratbyråns behandling av IP-nummer är att betrakta som personuppgifter. Domen medför att Datainspektionens beslut från 2005 fastställs och att Antipiratbyråns verksamhet även i fortsättningen lyder under personuppgiftslagen.

 • 22 december Magazin DIrekt 4/2006: Övervakningssamhället är här!

  — För några år sedan var vi några som sade att vi som sömngångare vandrade rakt in i övervakningssamhället. Nu vaknar vi upp och se: övervakningssamhället är här!

 • 18 december Känsliga personuppgifter i e-post måste skyddas

  Datainspektionen förelägger socialnämnden i Nacka att kryptera känsliga personuppgifter som överförs via e-post och Internet. Detta efter att nämnden skickat oskyddade mejl med känsliga uppgifter som kunde läsas av fel person.

 • 15 december Förlängt undantag för Antipiratbyrån och IFPI

  Företrädare för musik- och filmbranschen får fortsätta att registrera IP-nummer i syfte att spåra personer som sprider upphovsrättskyddat material på nätet. Antipiratbyrån och IFPI (skivbolagens företrädare) får förlängt undantag.

 • 13 december Landstinget i Värmland är på rätt väg med sitt journalsystem

  Vid en inspektion av journalsystemet på Centralsjukhuset i Karlstad våren 2005 fann Datainspektionen brister i uppföljningen av loggar. Det saknades också regler för i vilken utsträckning anställda skulle ha tillgång till patientuppgifter.

 • 7 december JK inleder tillsyn mot Datainspektionen

  Justitiekanslern (JK) har inlett tillsyn mot Datainspektionen för att undersöka om inspektionen agerat i strid mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.

 • 14 november Uppgifter om taxiresenärer ska inte bevaras i tio år

  Enligt ett förslag ska all information i taxametrar samlas in och bevaras i tio år i syfte att underlätta Skatteverkets kontroller av taxiföretag. Datainspektionen avstyrker förslaget.

 • 10 november Magazin DIrekt 3/2006: Integritetskrock?

  Om fyra år ska alla EU-bilar kunna kalla på hjälp när de krockar. Bilen ska automatiskt skicka uppgifter om sig själv, sin position och kraschen till larmcentralen. Sverige har lovat vara med i projektet, eCall, vi skrev under ett avtal redan 2004. Innebär det här att alla bilar i EU kommer att övervakas?

 • 6 november PuL ställer krav på arbetsgivare som använder positioneringsteknik

  Allt fler arbetsgivare använder GPS för att lokalisera firmabilar och anställda. Den som gör det hanterar personuppgifter och måste följa personuppgiftslagen (PuL). Datainspektionen har tagit fram en checklista.

 • 27 oktober Fel av marknadsförare att använda kreditupplysningsinformation

  Företag och organisationer bryter mot PuL när de använder personuppgifter som de köpt från kreditupplysningsföretag för att nå kunder genom direktreklam.

 • 27 oktober PuL stoppar inte Apotekets prestationsmätning

  Apoteket registrerar hur många recept som varje anställd expedierar. Detta ansåg Svenska Farmacevtförbundet vara kränkande och i strid med PuL och de anmälde därför Apoteket till Datainspektionen. Samtidigt bad Apoteket Datainspektionen att klargöra om mätningen verkligen var otillåten enligt PuL.

 • 13 oktober Sopövervakning med digitalkamera otillåten

  Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, bryter mot personuppgiftslagen när de registrerar sopsyndare.

 • 12 oktober Förslag om gigantisk databas hos Skatteverket får underkänt

  Datainspektionen underkänner ett lagförslag som innebär att Skatteverket kan skapa en gigantisk databas med uppgifter om aktier som ännu inte sålts. Massregistreringen är oförenlig med dataskydds-principen — att inte fler uppgifter får hanteras än vad som behövs för ändamålet.

 • 4 oktober Nya regler för hyresgästregister

  När det avslöjades att ett bostadsbolag förde "svarta listor" över sina hyresgäster efterlyste Datainspektionen tydliga gemensamma regler för hur branschen ska hantera personuppgifter. Nu är regelverket klart.

 • 27 september Misstänkt fusk med arbetstidsredovisning gav arbetsgivaren rätt att kontrollera

  Datainspektionen anser att Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i ett fall av misstänkt fusk med arbetstidsredovisning hade rätt att kontrollera en anställd.

 • 21 september Oklart lagförslag får underkänt

  Enligt ett nytt lagförslag ska det vara obligatoriskt för riksdagsledamöter att redovisa sina åtaganden och ekonomiska intressen. Datainspektionen är kritisk till utformningen av förslaget eftersom det inte anges vilka uppgifter som ska lämnas. Av rättssäkerhets- och integritetsskäl anser Datainspektionen att omfattningen av uppgiftsskyldigheten ska regleras tydligt i lag.

 • 18 september Datainspektionen drar in Acmes inkassotillstånd

  Acme Associates Collectors AB:s inkassotillstånd har återkallats. Datainspektionen bedömer att företaget inte längre uppfyller de krav som inkassolagen ställer på den som vill bedriva inkasso. De huvudsakliga bristerna är att Acme är försatt i konkurs samt att det inte längre finns någon i ledningen som Datainspektionen har prövat för sakkunnighet och omdömesgillhet.

 • 4 augusti Straffbart att anlita indrivare utan inkassotillstånd

  Två män har dömts till fängelse för att ha anstiftat till brott mot inkassolagen. De bägge männen hade gett tre Hells Angels-medlemmar i uppdrag att driva in en skuld. För att få driva in skulder för andras räkning måste man ha tillstånd från Datainspektionen och det hade inte Hells Angels-medlemmarna.

 • 11 juli Olagligt för företag att erbjuda digital polisanmälan

  Datainspektionen stoppar en polisanmälningstjänst på Internet som uppmanar medborgare att anmäla brott digitalt. Företaget som driver webbplatsen hanterar brottsuppgifter i strid med personuppgiftslagen.

 • 7 juli Magazin DIrekt 2/2006 - Konsten att skydda integriteten

  Hur skapar man debatt och sprider information om övervakningssamhället? Ett sätt är att använda konsten. Avgångseleven Anna Eineborg ställde inte ut några tavlor på Konsthögskolans vårutställning. I…

 • 5 juli Kammarrätten tillåter handavläsning i matkön

  Kammarrätten upphäver beslut av länsrätten och Datainspektionens styrelse och tillåter att en skola läser av handavtryck för att kontrollera elever. Datainspektionen har överklagat domen till Regeringsrätten.

 • 3 juli Datainspektionen avstyrker fritt flöde av brottsuppgifter

  En utredning föreslår att sekretesslagen ändras så att alla brottsbekämpande myndigheter ska ”äga” varandras information. Datainspektionen anser att ett fritt flöde av uppgifter medför risker för laglydiga medborgare och avstyrker förslaget.

 • 22 juni Hela folkbokföringsregistret får inte lagras på landstingets server

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill att den nya sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 ska få möjlighet att lagra hela Skatteverkets folkbokföringsregister på en lokal server. Enligt Datainspektionen innebär det att patienternas integritet hotas eftersom det saknas skyddsregler för registret hos landstingen.

 • 21 juni ICA får kontrollera alla som köper öl

  För att hindra underåriga från att köpa öl och tobak började ICA i Umeå begära legitimation av alla som köpte öl eller tobak - oavsett ålder.

 • 15 juni Webbrapport om frånvaro kräver samtycke

  Skolor som lämnar ut uppgifter om elevers frånvaro via Internet bör hämta in ett samtycke. IT-säkerheten måste vara stark eftersom känsliga uppgifter sänds via webben. För att få bukt med skolkande…

 • 30 maj EU:s avtal om passagerardata till USA var olagligt

  EG-domstolen beslutade idag att avtalet om att lämna ut uppgifter om de europeiska flygbolagens passagerare till USA är olagligt. Om 90 dagar ska frågan vara löst.

 • 17 maj PuL ändras vid årsskiftet 2007

  Riksdagen har antagit ett förslag till ändringar i personuppgiftslagen (PuL). Lagen träder i kraft den första januari 2007.

 • 15 maj Lillebror vet allt om dina skulder

  Under senare tid har Datainspektionen uppmärksammats på att kreditupplysningsbolag lämnar ut uppgifter på Internet i strid med kreditupplysningslagen. Det kan de göra på grund av att deras webbplatser har utgivningsbevis och därmed skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Datainspektionen är därför förhindrad att ingripa mot företagen.

 • 5 maj Förbjudet för väktare att fotografera klottrare

  När väktare på Svensk bevakningstjänst fotograferade misstänkta för skadegörelse hanterade bolaget brotts-uppgifter och bröt därmed mot personuppgiftslagen.

 • 7 april Bilder från vägtull kan visa för mycket

  Datainspektionen har nyligen inspekterat hur Vägverket hanterar personuppgifter inom försöket med trängselskatt i Stockholm och framför följande tre anmärkningar:

 • 6 april Magazin DIrekt 1/2006: Vem gnager på integriteten?

  DIrekt har kartlagt förslag och beslut om kontroll och övervakning av enskilda. De senaste två åren har det kommit minst 22 stycken, som vart och ett gnager loss en liten bit av integritetsskyddet. ”…

 • 30 mars SAS får använda fingeravtryck vid incheckning

  SAS får använda fingeravtryck för att säkerställa att den person som lämnar in sitt bagage också är samma person som reser med inrikesflyget.

 • 24 mars Proposition om enklare PuL

  Regeringen har överlämnat propositionen ”Översyn av personuppgiftslagen” till riksdagen. Huvudsyftet med översynen har varit att underlätta den vardagliga hanteringen av personuppgifter. Därför ska Pu…

 • 13 mars Sjukvårdsförsäkringar granskas av EU:s dataskyddsmyndigheter

  EU:s arbetsgrupp för dataskydd inleder en gemensam undersökning av hanteringen av personuppgifter inom det växande området för privata sjukvårdsförsäkringar.

 • 1 mars Elektroniska nycklar kräver god hantering av logguppgifter

  Det blir allt vanligare att nycklar till entréer, tvättstugor och källarförråd ersätts med elektroniska passagesystem. När de boende använder elektroniska kort kan passagen registreras i en logg. Da…

 • 1 mars Förfallna fordringar under luppen

  Det har blivit allt vanligare att finansbolag och inkassoföretag köper upp förfallna fordringar och försöker driva in dem. Det är en lönsam hantering, men konkurrensen pressar priserna och marginalerna krymper. Då måste en större del av fordringarna drivas in, vilket för med sig tuffare metoder. Finansinspektionen har på senare år har fått ett ökat antal klagomål och nu har man med biträde av Datainspektionen granskat marknaden.

 • 28 februari Sekretess i underrättelseverksamhet ställer krav på tillsyn

  Brist på enskildas insyn i underrättelseverksamheten i Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt utgör en risk för skyddet av den personliga integriteten. Det konstaterar Datainspektionen i sitt remissyttrande över en promemoria från Försvarsdepartementet.

 • 24 februari Datainspektionen ger banker tidsbegränsat undantag

  Svenska banker får ladda ned en amerikansk myndighets sanktionslista för att kontrollera om en utbetalning görs av eller till någon som finns registrerad på listan. Listan innehåller uppgifter om personer som misstänks för brott och används redan idag av svenska bankers samarbetspartners i USA. Datainspektionen har gett banker tidsbegränsat undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelse i avvaktan på en eventuell reglering.

 • 22 februari Datainspektionens årsredovisning 2005

  Integritetsfrågorna har fått kraftigt ökat utrymme i medierna. Förra året nämndes Datainspektionen i 1 575 artiklar på webben att jämföra med 566 artiklar året innan. Även papperstidningarna ägnade sig mer ut åt ”våra” frågor: pressbevakningen redovisade 1 115 klipp jämfört med 681 stycken år 2004.

 • 9 februari Smitande campinggäster registreras

  Personer som missköter sig eller som smiter från betalningen på campingplatser runt om i landet registreras i spärrlistor av Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksförbund, SCR. Listorna skickas sedan ut i pappersform till medlemsföretagen för att varna för personer som kan utgöra en ekonomisk risk. Detta kräver tillstånd för kreditupplysningsverksamhet anser Datainspektionen.

 • 3 februari Lättnader i PuL från år 2007

  Den som skriver personuppgifter i löpande text ska inte behöva tillämpa alla hanteringsregler i personuppgiftslagen, PuL. Det föreslår regeringen.

 • 13 januari Anställda har rätt till bättre information om övervakning

  Datainspektionen har granskat hur arbetsgivare övervakar och kontrollerar anställdas Internet- och e-postanvändning. Undersökningen visar att endast hälften av arbetsgivarna lämnar tillräcklig information om vad den anställde får göra. Ofta saknas också regler för hur Internetanvändningen ska kontrolleras. Resultatet av undersökningen presenteras i rapporten Övervakning i arbetslivet – Kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m.

 • 10 januari Oro för dataskyddet i Schengens nya informationssystem

  Inom Schengensamarbetet finns ett gemensamt informationssystem, SIS, där varje medlemsstat kan föra in uppgifter om personer som är efterlysta eller eftersökta. Hittills har varje stat ansvarat för si…

 • 9 januari Släktforskares forum har inte ett journalistiskt ändamål

  I ett diskussionsforum på Internet, Anbytarforum, har släktforskare utbytt känsliga personuppgifter om andra personers härkomst. Sveriges släktforskarförbund — som ansvarar för webbplatsen — menar att forumet kan anses ha ett journalistiskt ändamål och därmed skulle personuppgiftslagen inte gälla. Datainspektionen håller inte med.

 • 3 januari Hemlig rumsavlyssning får godkänt med tvekan

  Datainspektionen har yttrat sig över PM:en ”Hemlig rumsavlyssning”. Man avstyrker inte förslaget, men påpekar att rumsavlyssning är betydligt mer integritetskänsligt än de tvångsmedel som finns idag. Det är viktigt att information som inte har med utredningen att göra gallras omedelbart, men förslaget innebär att mängder av uppgifter bevaras rutinmässigt under lång tid.