Nyhetsarkiv 2007

 • 21 december Magazin DIrekt 4/2007: Kakorna som spårar dina surfvanor

  När du besöker en webbplats sparar den ofta en liten textfil, en cookie, i din dator. Cookien kan innehålla information om vilka sidor du har besökt och nästa gång du besöker samma sajt lotsar den dig till sidor du är intresserad av. Så kallade tredjepartscookies används av annonsföretag som vill föra statistik över hur många unika besökare som har sett en viss annons. Men de kan också användas för att kartlägga dina surfvanor. Vi berättar mer om tredjepartscookies och visar hur du kan stänga av dem.

 • 20 december Entréer i hyreshus får inte kameraövervakas

  En hyresvärd kameraövervakar entréerna i sina fastigheter och kan därmed kartlägga hyresgästernas vanor och bekantskapskrets. En sådan övervakning är kränkande och måste omedelbart upphöra. Däremot är det tillåtet att sätta upp kameror i soprum, källargångar och vindar om de boende informeras och bilderna raderas inom ett par veckor.

 • 18 december Företag nekas registrera brottsuppgifter om anställda

  Datainspektionen säger nej till ett amerikanskt företag som har ansökt om att få registrera uppgifter om anställda som har begått brott. Företaget anser sig behöva uppgifterna för att kunna registrera sig hos den amerikanska myndigheten US Securities and Exchange Commission.

 • 17 december Byggnadsavtalet strider mot personuppgiftslagen

  Fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har skrivit under ett kollektivavtal som medför att Byggnads utan samtycke behandlar icke-medlemmars löneuppgifter. Det är ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten och därmed strider avtalet mot personuppgiftslagen (PuL), säger Datainspektionen. Byggnads föreläggs nu att upphöra med behandlingen.

 • 7 december Datainspektionen fick två rätt i Länsrätten

  I två domar har Länsrätten fastställt Datainspektionens beslut. Det ena ärendet gällde fotografering av personer vid sopstationer. Det andra handlade om publicering av en bouppteckning på Internet.

 • 4 december Nattöppet gym får använda fingeravtryck som nyckel

  Ett nattöppet gym får använda fingeravtryck som nyckel när det verkliga fingeravtrycket jämförs med uppgifter som lagras i ett medlemskort. Men uppgifterna får inte sparas någon annanstans och det krävs samtycke.

 • 28 november Skolwebb måste ha samtycke från elever

  Stockholms stads webbaserade verksamhetsstöd för stadens kommunala grundskolor, Stockholms skolwebb, har på stadens begäran granskats av Datainspektionen.

 • 26 november Oskyldiga finns kvar lång tid i polisens fingeravtrycksregister

  Polisen följer inte reglerna för gallring av fingeravtrycksregistret. Det innebär att uppgifter om oskyldiga ligger kvar under lång tid. Datainspektionen ger Rikspolisstyrelsen tre veckor att ta fram en åtgärdsplan.

 • 14 november Bristande integritetsskydd på Karolinska sjukhuset

  Karolinska universitetssjukhuset kontrollerar inte sina loggar, trots att man har påstått att så är fallet.

 • 7 november Vägledning för elektroniska nycklar

  Rasslande nycklar byts allt oftare ut mot elektroniska brickor. Praktiskt när man tappar bort nyckeln - men en integritetsrisk då de boende registreras när de går till och från bostaden. Datainspektionens granskning visar att flera bostadsbolag och bostadsrättsföreningar brister i sin behandling av personuppgifter. Därför har inspektionen tagit fram en vägledning.

 • 1 november Grönt ljus för smartkort i bussen

  Nu ersätter kollektivtrafiken biljetter och månadskort med smartkort som lämnar elektroniska spår. Datainspektionen har granskat de tre stora bolagens system och godkänner korten på vissa villkor. Till exempel ska man kunna resa anonymt.

 • 31 oktober Magazin DIrekt 3/2007

  Svenska DNA-register öppnas för utländsk polis

 • 24 oktober Datainspektionen ställer krav för kameraövervakning i soprum

  En bostadsrättsförening får kameraövervaka sitt soprum. Eftersom de boende själva har beslutat om kameran på en föreningsstämma och tillträdet till soprummet är begränsat är övervakningen inte kränkande.

 • 18 oktober Ökat utbyte mellan myndigheter kan hota den enskildes integritet

  Ett utökat utbyte av personuppgifter mellan myndigheter kan hota den enskildes integritet och innebära att uppgifter sprids på ett felaktigt sätt. Därför behövs tekniska åtgärder för att begränsa urvalet av uppgifter. Det är Datainspektionens remissvar på förslaget om elektroniskt informationsutbyte.

 • 18 oktober Swift inrättar en ny databas i Schweiz

  Beslutet välkomnas av EU:s så kallade 29-grupp, där Datainspektionen är svensk representant.

 • 10 oktober TeliaSonera får inte kräva personnummer vid prisförfrågan

  TeliaSonera får inte kräva sina kunder på personnummer när de frågar efter en prisuppgift. Detta strider mot personuppgiftslagen, konstaterar Datainspektionen. Företaget kommer nu att ändra sina rutiner när kunder frågar efter pris på installationer av fast telefoni.

 • 2 oktober Datainspektionen ifrågasätter förslag om utlämnande av trafikuppgifter

  Ska Internetleverantörer bli skyldiga att lämna ut namn på fildelare till upphovsrättsinnehavare inom bland annat film- och musikbranschen? Datainspektionen säger nej till ett sådant lagförslag om utlämnande av trafikuppgifter.

 • 25 september Svenska Spel får övervaka pokerspel på nätet

  Penningtvätt, kontokortsbedrägerier och otillåtna samarbeten är en del av fusket inom pokerspel på nätet. För att komma till rätta med dessa missförhållanden vill Svenska Spel övervaka spelandet och registrera brottsmisstankar. Datainspektionen har givit sitt medgivande till sådan registrering.

 • 14 september Fortsatt registrering om förmögenhetsuppgifter måste utredas

  Det krävs en bättre analys om Skatteverket i fortsättningen ska ha rätt att spara uppgifter om enskildas personers förmögenhet. Det anser Datainspektionen i ett remissvar.

 • 5 september Bättre helhetssyn i lagstiftningen är nödvändig

  Integritetsskyddskommittén har i ett delbetänkande kartlagt problemområden för den personliga integriteten i Sverige. I ett remissvar instämmer Datainspektionen i att det saknas helhetssyn vilket gör det svårt att överblicka hur lagarna samverkar för att vara effektiva. Viktiga frågor att lösa är en reglering av polisens personuppgiftsbehandling samt skyddet för den enskildes integritet vid kreditupplysning via Internet.

 • 23 augusti Dom om tallriksautomat överklagas till Regeringsrätten

  Datainspektionen överklagar Kammarrättens dom som tillåter fingeravläsning i matsalen i Lerums gymnasium.

 • 10 juli Magazin DIrekt 2/2007

  En miljard fingeravtryck i EU:s nya databas

 • 28 juni Kontroll av lagerarbetares prestationer i princip tillåten

  Det är i princip tillåtet för arbetsledningen på ett bryggeri att mäta de anställdas prestationer i syfte att betala ut prestationsbaserad lön och för att ta fram underlag till utvecklingssamtal. Men det är inte motiverat att utifrån dessa ändamål övervaka i realtid hur de anställda utför sina arbetsuppgifter och när de tar raster.

 • 18 juni IP-nummer är personuppgifter

  Kammarrätten i Stockholm slår, liksom Länsrätten, fast att Antipiratbyråns behandling av IP-nummer är att betrakta som personuppgifter. Domen medför att Datainspektionens beslut från 2005 fastställs och att Antipiratbyråns verksamhet även i fortsättningen lyder under personuppgiftslagen.

 • 13 juni Näringsidkare slipper betala särskild avgift

  Ett inkassobolag bröt mot god inkassosed när de, utöver avgifter enligt inkassolagen, krävde ytterligare ersättning av en juridisk person som inte betalat elräkningen.

 • 30 maj Byggbranschens nya kontrollsystem är lagligt

  Byggbranschens nya system som ska försvåra svartarbete på byggarbetsplatser är förenligt med personuppgiftslagen.

 • 28 maj Registrering av kriminella måste ses över i ny lagstiftning

  Polisens moderna brottsbekämpande metoder mot den organiserade brottsligheten kräver ny lagstiftning. Det är svårt att bedöma vad som ryms inom nuvarande regelverk när det gäller polisens möjlighet att registrera personer i en databas för grovt kriminella.

 • 25 maj Skratta inte åt Ubicomp!

  Om du säger ”Ubicomp” är det många som småskrattar och tänker på intelligenta kylskåp. Men företeelsen ska inte underskattas. I flera år har IT-industrin i USA, EU och Japan lagt ner astronomiska belopp på utvecklingen. Människor och apparater ska bindas samman i ett gigantiskt trådlöst nätverk är det tänkt, och det kan innebära det hittills största hotet mot integriteten. Datainspektionen har tagit fram en rapport om fenomenet.

 • 22 maj Ungdomar om integritet - Avlyssna gärna brottslingar men inte mig!

  Dator och mobiltelefon är de viktigaste prylarna i unga människors liv. Men hur är deras inställning till integritet? Är övervakning okej? Vad är känsligt att hänga ut? Kärleken, politiken eller ekonomin? På uppdrag av Datainspektionen har ett forskningsföretag frågat 500 ungdomar vad de tycker.

 • 3 maj BRIS varningstjänst måste ses över

  BRIS, Barnens rätt i samhällets, tjänst Squill, där barn och ungdomar kan varna varandra för ”olämpliga” personer på Internet, har enligt Datainspektionen ett berättigat ändamål. Men som tjänsten är utformad idag kan det innebära att BRIS i vissa fall hanterar brottsuppgifter och därför bör organisationen göra vissa korrigeringar.

 • 2 maj Får anställda blåsa i visselpipan?

  Flera multinationella företag inför ”whistleblowing”, ett system där anställda kan rapportera om lagbrott och oetisk verksamhet inom det egna företaget.
  – Om systemet införs i Sverige är det troligt att hanteringsreglerna i PuL kommer att gälla, skriver Datainspektionen i ett samrådsyttrande. Då måste man vara särskilt noggrann om man hanterar brottsuppgifter och om data sänds till länder med otillräckligt skydd för personuppgifter.

 • 12 april Vägledning för kommuner: Checklista för säker e-förvaltning

  Det blir allt mer vanligt att boka färdtjänst, ansöka om förskoleplats och till olika gymnasieutbildningar på webben. Papperssamhället är snart ett minne blott och många kommuner arbetar intensivt med att utveckla sin e-förvaltning. Men hur bygger de en effektiv och rättssäker e-förvaltning med medborgarens integritet i fokus?

 • 11 april Magazin DIrekt 1/2007: Fritt fram med nya PuL?

  Den 1 januari trädde ”nya PuL” i kraft och vi refererar några beslut som kommer att bli vägledande. Hittills har det mest handlat om behandlingar som inte längre omfattas av hanteringsreglerna. Är det fritt fram att registrera då? Inte alltid. Behandlingen kan vara kränkande och därmed förbjuden.

 • 3 april Datainspektionen avstyrker tyst godkännande av deklaration

  En utredning vill att det förslag till deklaration som Skatteverket sänder ut till medborgarna ska anses vara godkänt om ingen hör av sig och vill göra ändringar, så kallat ”tyst godkännande”. Om förslaget genomförs skulle det betyda stora besparingar för Skatteverket, men Datainspektionen avstyrker i ett remissyttrande.

 • 20 mars Ingen möjlighet till anonym passage vid vägtullar

  Bilister som passerar vägtullar borde erbjudas anonym passage och betalning samt flexiblare sätt att betala på som minskar risken för betalningsanmärkningar. Det saknas en övergripande utvärdering av det tidigare försöket anser Datainspektionen efter att ha granskat en promemoria om trängselskatt.

 • 14 mars Bristfällig information gav ogiltiga samtycken

  I tre domar har länsrätten givit Datainspektionen rätt: Informationen till bonuskunder var så bristfällig att deras samtycke till att registrera uppgifter inte var giltigt.

 • 6 mars Allt fler unga besöker www.datainspektionen.se

  Under 2006 hade Datainspektionens webbplats 700 000 besök, en mycket kraftig ökning från tidigare år (400 000 besök 2005). Ökningen berodde främst på ungdomskampanjen Finns din bild på webben?

 • 28 februari Skanning av legitimation vid köp av öl eller tobak

  ICA får inte skanna sina kunders legitimation vid köp av öl och tobak om det står klart att kunden är över 18 år.

 • 20 februari Nya regler för kameraövervakning

  I två vägledande beslut har Datainspektionen granskat kameraövervakning. En arbetsplats och en bostadsrättsförening får kameraövervaka eftersom de uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i personuppgiftslagen.

 • 15 februari Webbrapportering om elever praktisk men riskfylld

  För att klassföreståndare lätt ska kunna komma i kontakt med föräldrar har det blivit vanligt att skolor använder Internet. Datainspektionen har granskat webbrapporteringen på Vanstaskolan och funnit att Barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamns kommun inte har tillräcklig IT-säkerhet när känsliga uppgifter om elever går att läsa via webben.

 • 7 februari Lerums ”trygghetssajt” måste informera tipsare bättre

  Tipsare som anmäler brott via Lerums kommuns webbplats måste informeras bättre om vad som händer med uppgifterna och vem som ansvarar för dem. Kommunen ska även se till att känsliga personuppgifter som skickas över Internet krypteras.

 • 26 januari Hälsouppgifter lagras hos försäkringsbolag

  Datainspektionen har granskat om 18 försäkringsbolag som erbjuder försäkringar — vilka kräver en hälsoprövning — upprätthåller ett gott integritetsskydd. Granskningen visar att bolagen strävar efter att följa reglerna. Det fanns dock brister när det gäller information, gallring och loggning.

 • 15 januari Inkassobolag bör informera skuldsatta om hur man klagar

  Datainspektionen har granskat hur 34 inkassobolag hanterar klagomål. Undersökningen visar att bolagen bör bli bättre på att informera de skuldsatta om hur man klagar och hur klagomålen tas om hand. Dessutom anser Datainspektionen att samtliga inkassobolag bör ha en klagomålspolicy, vilket inte är fallet idag.