IP-nummer är personuppgifter

18 juni 2007

Kammarrätten i Stockholm slår, liksom Länsrätten, fast att Antipiratbyråns behandling av IP-nummer är att betrakta som personuppgifter. Domen medför att Datainspektionens beslut från 2005 fastställs och att Antipiratbyråns verksamhet även i fortsättningen lyder under personuppgiftslagen.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att IP-nummer i Antipiratbyråns verksamhet är att anse som behandling av personuppgifter eftersom att IP-nummer direkt* går att härleda till fysiska personer. Fallet har även varit uppe till prövning i Länsrätten. Domen stoppar däremot inte Antipratbyråns verksamhet att samla in IP-nummer i syfte att spåra personer som sprider upphovsrättskyddat material på nätet. Datainspektionen har nämligen år 2006 förlängt organisationens undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser till och med utgången av 2008.

Hela domen kan beställas av registrator vid Kammarrätten i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Pressekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43 eller mobil 070-736 10 80

* Skall vara "i vissa fall" (korr. 2008-08-05).