Nyhetsarkiv 2009

 • 28 december Systembolaget kan inte kartlägga kunders alkoholinköp

  Datainspektionen konstaterar att Systembolaget saknar möjlighet att på egen hand kartlägga sina kunders alkoholinköp.

 • 23 december Ny grundkurs i personuppgiftslagen

  Datainspektionen breddar nu sitt kursutbud. Nytt för våren är grundkurser i personuppgiftslagen som riktas till alla som behöver kunskaper i regelverket för hantering av personuppgifter.

 • 21 december Pin-kod räcker inte för känsliga personuppgifter

  För att ta reda på vilka ungdomar som är lämpliga för militärutbildning använder Pliktverket en webbtjänst där ungdomar får svara på frågor om bland annat hälsa, fysisk prestationsförmåga, intressen och skolgång. Då räcker inte pin-kod för inloggning som tjänsten är utformad i nuläget, konstaterar Datainspektionen.

 • 18 december Magazin DIrekt 4/2009: Nu är Molnet på tapeten

  Alla talar om Molnet. Miljoner människor har redan sin e-post och sina fotografier lagrade ute på nätet. Nu börjar de stora aktörerna utvidga sina revir, det finns programvara man kan hyra in sig på och det sista steget blir att själva datorkraften, bearbetningen, kan läggas i Molnet. Då kan datorn på ditt skrivbord ersättas av ett tomt skal, en dum terminal.

 • 17 december Fortsatta brister i hur skolor hanterar personuppgifter

  Skolorna fortsätter att brista i hur de hanterar personuppgifter om elever och föräldrar i sina IT-system. Det visar uppföljningen av den kartläggning som Datainspektionen utförde under förra året.

 • 14 december Fel av ägare att kameraövervaka butikens anställda från sitt hem

  Ägaren av en matbutik har monterat upp kameror som gör det möjligt att övervaka personalen från sitt hem. Butikens kameraövervakning är inte tillåten enligt personuppgiftslagen, konstaterar Datainspektionen efter sin inspektion.

 • 30 november Polisens bildpublicering endast tillåten i undantagsfall

  Polisens Internet-publicering av bilder på okända gärningsmän är endast tillåten i undantagsfall, konstaterar Datainspektionen i ett yttrande till Rikspolisstyrelsen. Det kan exempelvis röra sig om särskilt allvarlig brottslighet eller att personen bedöms vara farlig för allmänheten.

 • 13 november EU-konferens om e-förvaltning

  I samband med EU:s ministermöte i Malmö hålls en konferens om e-förvaltning, Teaming up for the eUnion, den 19-20 november. Datainspektionen deltar och håller i sessionen Security and Trust - the Foundation for Building the eUnion.

 • 9 november Övervakningskameror får inte kontrollera städares arbete

  Danderyds kommun får inte använda bilder från en skolas övervakningskameror för att kontrollera städningen. Det strider mot personuppgiftslagen, konstaterar Datainspektionen.

 • 2 november Ny vägledning för ungdomssajter

  Hur utformar man bäst medlemsvillkoren på en ungdomssajt? Hur hanterar man klagomål från användarna och vad säger personuppgiftslagen om registerutdrag? Det är några av frågorna man som sajtägare kan få svar på genom Datainspektionens vägledning för ungdomssajter.

 • 27 oktober Kreditupplysningar sprids okontrollerat

  Något måste göras åt den okontrollerade spridningen av kreditupplysningar. Om det krävs en grundlagsändring är det bråttom, annars kommer problemen att kvarstå till efter 2014. Därför har Datainspektionen åter skrivit till regeringen och väckt frågan.

 • 23 oktober Magazin DIrekt 3/2009: Ett besök i framtiden

  I Tyskland kan en dataskyddsmyndighet döma ut skyhöga böter för integritetsbrott. Men i Schleswig Holstein vill man hellre arbeta proaktivt i internationella forskningsprojekt och "Svanenmärka" produkter och verksamheter. Det känns som att besöka framtidens datainspektion.

 • 8 oktober Kammarrätten slår fast att hyresgäster inte får kameraövervakas i trapphus

  I en dom från kammarrätten i Stockholm slås fast att kameraövervakning inte är tillåten i entréer och trapphus i hyresfastigheter.

 • 24 september Länsrätten avslår överklaganden om kameraövervakning i skolor

  Länsrätten i Stockholm går på Datainspektionens linje och avslår samtliga överklaganden från de skolor som Datainspektionen förelagt att upphöra med sin kameraövervakning av elever under skoltid.

 • 22 september Datainspektionen inleder tillsyn efter klagomål mot insamlingsfond

  Datainspektionen inleder nu tillsyn mot en insamlingsfond och ett par av hälso- och sjukvårdens nationella kvalitetsregister. Syftet är att utreda om känsliga personuppgifter om människors kontakter med hälso- och sjukvården hanterats på ett lagligt sätt i samband med de brev som insamlingsfonden skickat till personer med knä- eller höftbesvär.

 • 15 september Datainspektionen granskar säkerheten kring smslån

  I dagarna inleder Datainspektionen tillsyn mot flera utlåningsföretag som erbjuder så kallade smslån. Myndigheten ska bland annat granska IT-säkerheten och hur företagen behandlar uppgifter om kunder.

 • 10 september Datainspektionen säger nej till utökad kartläggning inom socialtjänst och sjukvård

  Datainspektionen anser att Socialtjänstdatautredningens lagförslag innebär ett paradigmskifte eftersom man, om förslaget går igenom, lämnar den försiktighet och det integritetsskyddsperspektiv som hittills präglat lagstiftningen inom socialtjänsten och sjukvården.

 • 3 september Nytt lagförslag stärker integritetsskyddet i arbetslivet

  Datainspektionen är positiv till förslaget till ny lag som ska stärka skyddet av den personliga integriteten i arbetslivet och anser att förslaget ger en mer lättillgänglig och tydlig reglering än den som finns idag.

 • 2 september Grönt ljus för sms-toalett

  Datainspektionen ser inga hinder för den sms-betalning vid toalettbesök som används i Malmö eftersom staden inte har tillgång till uppgifter som gör det möjligt att spåra enskilda personer.

 • 28 augusti Datainspektionen kommenterar polisens övervakningsbilder

  Datainspektionen tar i nuläget inte ställning till om polisens övervakningsbilder på misstänkta står i strid med personuppgiftslagen eller inte. Myndigheten ska i ett första steg inhämta mer information om polisens publicering för att undersöka denna nya företeelse.

 • 28 augusti Ändringar krävs i förslaget om katastrofregister

  Nu föreslås ett nytt register som ska innehålla uppgifter om personer som har drabbats av allvarliga katastrofer utomlands. Datainspektionen anser att vissa förändringar bör göras i förslaget för att stärka skyddet av den personliga integriteten.

 • 26 augusti Förslaget till ungdomsregister är dåligt underbyggt

  En statlig utredning föreslår att ungdomsorganisationer som får statligt bidrag ska spara en stor mängd uppgifter om sina medlemmar i fem år, detta för att komma åt bidragsfusk. Datainspektionen anser att utredningen inte övervägt alternativa kontrollmetoder tillräckligt väl.

 • 6 augusti Datainspektionen begär lagreglering om hur länge kollektivtrafiken får lagra reseuppgifter

  Flera kollektivtrafikföretag inför nu smartkort som gör det möjligt att i detalj kartlägga hur enskilda personer reser. Den här reseinformationen kan räknas som allmän handling och sparas då utan tidsbegränsning enligt arkivlagen. Datainspektionen vill därför att det nu tas fram regler som säkerställer att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt.

 • 22 juli Datainspektionen förstärker informationsinsatsen i vården

  I höst ordnar myndigheten tre föreläsningar om patientdatalagen som bland annat tydliggör vårdgivarnas ansvar för inre sekretess, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

 • 15 juli Datainspektionen skärper kontrollen av privata vårdgivare

  Myndigheten ska nu granska hur privata vårdgivare hanterar och skyddar patientuppgifter. Redan har brister upptäckts hos en privat vårdgivare som behandlar känsliga personuppgifter i strid med patientdatalagen och personuppgiftslagen.

 • 13 juli Integriteten måste skyddas på den nya apoteksmarknaden

  Nu upphör Apotekets monopol och fler aktörer kan bedriva detaljhandel med läkemedel. Datainspektionen har tagit fram ett informationsblad som beskriver hur personuppgifterna i de IT-system som används hanteras och hur de ska skyddas.

 • 7 juli Myndigheter brister i kontrollen av hur anställda kommer åt personuppgifter

  Svenska myndigheter har inte tillräckligt bra interna kontroller för att upptäcka och beivra obehörig åtkomst av personuppgifter. Det visar en rad inspektioner som Datainspektionen utfört under året.

 • 23 juni Åtkomstkontrollen skärps på Karolinska sjukhuset

  Som ett resultat av Datainspektionens tillsyn skärper nu Karolinska sjukhuset kontrollen av om någon anställd läst en patientjournal utan att behöva det i sitt arbete.

 • 22 juni Magazin DIrekt 2/2009: Ge oss vassare tänder!

  Dataskyddsmyndigheterna måste få bättre möjligheter att stävja övertramp. När EU:s dataskyddsdirektiv utvärderades på datachefernas vårkonferens i Edinburgh, var ett av kraven nya EU-gemensamma regler med kraftiga verktyg.

 • 15 juni Här är höstens utbildningar från Datainspektionen

  Nu kan du anmäla dig till de utbildningar som Datainspektionen anordnar i höst. I år genomförs bland annat en kurs i inkasso och kreditupplysning i Göteborg.

 • 9 juni Datainspektionen och PTS granskar mobiltjänster

  I ett gemensamt projekt ska myndigheterna granska om hanteringen av abonnent- och lokaliseringsuppgifter i mobila innehållstjänster följer gällande lagar och regler.

 • 8 juni Yttrandefrihetskommittén underskattar problemen med utgivningsbevis

  Datainspektionen anser att Yttrandefrihetskommittén underskattar problemen med webbplatser som är grundlagsskyddade med hjälp av så kallat utgivningsbevis. Det finns ett antal sådana webbplatser som ägnar sig åt systematiska integritetskränkningar.

 • 1 juni Mer resurser krävs när flödet av personuppgifter inom EU ökar

  Snart kommer polisen i EU att kunna göra automatiska sökningar i varandras DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Datainspektionen varnar för att det ökade flödet av personuppgifter mellan staterna även ökar risken för integritetsintrång och att mer resurser krävs om myndigheten ska kunna utöva sin kontroll på ett tillfredsställande sätt.

 • 29 maj Datainspektionen utser ny chefsjurist

  Datainspektionen har nu utsett Hans-Olof Lindblom till ny chefsjurist efter Leif Lindgren som går i pension den sista juli.

 • 26 maj Nytt lagförslag stärker integritetsskyddet

  Datainspektionen yttrar sig nu över förslaget för hur brottsbekämpande myndigheter ska kunna inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation på ett mer rättssäkert sätt. Inspektionen anser att förslagen i utredningen stärker integritetsskyddet men vill dock se ett par förändringar.

 • 14 maj Övervakning i realtid av enskilda anställda ska undvikas

  Datainspektionen har genomfört en tillsyn av hur Bolagsverket mäter individuella prestationer av anställda efter klagomål från facket. Inspektionen bedömer att mätningen inte bryter mot personuppgiftslagen men att övervakning i realtid ska begränsas så långt som möjligt.

 • 8 maj Datainspektionen inleder tillsyn mot Systembolaget

  Myndigheten undersöker om Systembolaget lagrar uppgifter om kreditkortsköp onödigt länge.

 • 29 april Viktigt informera om registrering av personuppgifter

  Företag och organisationer som samlar in personuppgifter måste informera de som registreras. Datainspektionen har nu tagit fram ett informationsblad som på ett enkelt sätt förklarar denna informationsskyldighet.

 • 28 april Förebyggande arbete ska minska kränkningarna

  Datainspektionen bjuder nu in representanter från några av Sveriges största sociala sajter. Syftet är att gemensamt ta fram rekommendationer kring användarvillkor och hanteringen av klagomål som ska kunna användas av andra sajter för att på så sätt minska kränkningarna på Internet.

 • 7 april Inte brott mot PuL att publicera namn på dråpmisstänkt läkare

  Den blogg som publicerat namnet på en dråpmisstänkt barnläkare bryter inte mot personuppgiftslagen eftersom publiceringen skett för journalistiska ändamål.

 • 3 april Bristande åtkomstkontroll på Karolinska sjukhuset

  Karolinska sjukhusets kontroll av om någon olovligen läst patientuppgifter är otillräcklig och måste förbättras. Det visar en granskning som Datainspektionen utfört.

 • 20 mars Magazin DIrekt 1/2009: Rör inte mitt surfande!

  Ungdomar har en annan syn på integritet än vi vuxna. De tycker att andra uppgifter är känsliga än de som räknas upp i PuL. De viker ut sig på nätet trots att de känner till integritetsriskerna. Och de ser inte särskilt allvarligt på skamliga förslag som de får på nätet. Det visar en undersökning som Datainspektionen har låtit göra.

 • 18 mars Datainspektionen polisanmäler ytterligare sexbrottssajt

  Datainspektionen polisanmäler nu ytterligare en webbsajt som publicerar uppgifter om dömda sexbrottslingar.

 • 16 mars Nytt EG-direktiv kan få långtgående konsekvenser

  Förslaget för hur EG-direktivet Inspire ska införas i svensk lag kan få långtgående konsekvenser för den personliga integriteten eftersom bland annat uppgifter som rör människors hälsa kan bli tillgängliga för både allmänheten och myndigheter.

 • 13 mars Storskalig e-förvaltning får inte äventyra den personliga integriteten

  Förslaget för hur e-förvaltning ska införas i bred skala innebär en fundamental strukturförändring av statsförvaltningen då gränserna mellan myndigheterna suddas ut. Ska en sådan förändring genomföras krävs en noggrann analys av vilka konsekvenserna blir för den personliga integriteten.

 • 24 februari Datainspektionen har synpunkter på hur integritetsskyddet ska förstärkas vid signalspaning

  I sitt yttrande har Datainspektionen tagit upp ett antal synpunkter på förslaget om hur integritetsskyddet ska förstärkas vid signalspaning.

 • 24 februari Fortsatt nej till kameraövervakning av entréer i hyreshus

  Datainspektionen beslöt i slutet av 2007 att det inte är tillåtet att kameraövervaka entrén till hyreshus. Fastighetsbolaget överklagade till länsrätten som nu meddelar att den går på Datainspektionens linje och avslår överklagandet.

 • 19 februari Tekniken inte mogen för elektronisk övervakning av stalkers

  Att använda elektronisk övervakning av personer som bedöms utgöra ett allvarligt hot mot andra innebär en helt ny metod för att förhindra brott. Tekniken är inte tillräckligt utvecklad och ytterligare försöksverksamhet krävs, anser Datainspektionen.

 • 17 februari Sajt om sexbrottslingar bryter mot lagen

  Datainspektionen har utrett en webbplats som publicerar uppgifter om dömda sexbrottslingar. Myndigheten bedömer att publiceringen strider mot personuppgiftslagen och polisanmäler nu sajten.

 • 5 februari Över 20 lagförslag påverkade den personliga integriteten 2008

  I en unik sammanställning redogör Datainspektionen för över 20 lagförslag som påverkade den personliga integriteten under 2008.

 • 28 januari Ungdomar mer negativa till övervakning

  Mediedebatten om lagförslagen som ska stoppa fildelning och göra det möjligt att spana på viss Internettrafik har lett till att ungdomar fått en mer negativ syn på övervakning. Det visar en undersökning som Datainspektionen låtit genomföra.

 • 16 januari Här är vårens utbildningar från Datainspektionen

  Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar i personuppgiftslagen. Bland annat ordnas ytterligare ett tillfälle att gå den populära kursen för multinationella företag.

 • 13 januari Charterbolagen lagrar kunduppgifter och resehistorik för länge

  Charterbolag som Fritidsresor, Ving och Apollo lagrar uppgifter om kundernas resor för länge. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat företagen. Uppgifterna ska inte sparas längre än två år utan kundernas medgivande.

Press


Kommunikationsansvarig

Per Lövgren
Tel 08-657 61 43
eller 070-736 10 80
E-post: per.lovgren@datainspektionen.se

Pressmeddelanden
Vill du få våra pressmeddelanden via e-post?
Klicka här för att anmäla dig

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Följ oss på Twitter
Follow Datainspektion on Twitter