Nyhetsarkiv 2010

 • 21 december Datainspektionen granskar bakgrundskontroller vid rekryteringar

  Allt fler företag gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal. Datainspektionen ska nu granska hur företag som erbjuder sådana kontroller hanterar personuppgifter.

 • 14 december Datainspektionen granskar kreditupplysningsbolagen

  Datainspektionen drar nu igång en granskning av kreditupplysningsbolagen för att se hur dessa kommer att hantera ändringarna i kreditupplysningslagen som träder ikraft 1 januari nästa år.

 • 10 december Så här skyddar du dig på Facebook

  Facebook har i år ändrat sina sekretessinställningar så att allt fler får se dina personuppgifter. I det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus visar vi hur du själv kan bestämma vilka uppgifter du vill visa upp för personer som du kanske inte känner så väl.

 • 7 december Datainspektionen rapporterar sitt FRA-uppdrag till regeringen

  Datainspektion har fått i uppdrag att ur ett integritetsskyddsperspektiv kontrollera hur FRA hanterar personuppgifter i samband med signalspaning. Datainspektionen har nu överlämnat rapporten från denna granskning till regeringen.

 • 1 december Nej till Försvarets personaldatabas

  Datainspektionen säger nej till Försvarsmaktens förslag att skapa ett omfattande IT-system som ska innehålla uppgifter om personalens prestationer och personliga egenskaper.

 • 30 november Ok för Google att radera Street View-data

  Datainspektionen tillstyrker att Google tar bort de data som fångats upp från trådlösa nätverk i Sverige i samband med fotograferingen för tjänsten Street View.

 • 25 november Datainspektionen riktar kritik mot otydliga inkassokrav

  Inkassobolagens krav för fordringar som rör tele-, TV- och Internetavgifter är för otydliga, visar en granskning som Datainspektionen utfört. Samtliga bolag som undersökts bryter mot inkassolagen.

 • 23 november Datainspektionen undersöker hur kommuner hanterar skyddade personuppgifter

  Myndigheten ska undersöka hur landets samtliga kommuner hanterar skyddade personuppgifter.

 • 16 november Ja till fingeravtryck men bara om det finns alternativ

  Datainspektionen säger ja till ett företag som vill använda anställdas fingeravtryck för att kontrollera närvaro, men bara om de anställda samtycker och om det dessutom finns andra alternativ.

 • 26 oktober Datainspektionen granskar den omreglerade apoteksmarknaden

  Myndigheten ska undersöka hur aktörer på den omreglerade apoteksmarknaden hanterar personuppgifter och om den hanteringen lever upp till reglerna i apoteksdatalagen och personuppgiftslagen.

 • 21 oktober Föreskrift gör det enklare att införa whistleblowing

  En ny föreskrift gör att bolag som inför system för rapportering av brott inte längre behöver göra en ansökan hos Datainspektionen. Kraven på bolagen är dock desamma som tidigare.

 • 21 oktober Bred granskning av ungas rätt att spärra journaluppgifter

  Datainspektionen ska nu undersöka om och hur landstingen informerar minderåriga om att de har rätt att spärra uppgifter i sina vårdjournaler.

 • 20 oktober Checklista ska ge effektivare kontroll av obehörig åtkomst

  Datainspektionen har nu tagit fram en checklista för hur vårdgivare bör arbeta med systematisk logguppföljning för att förhindra och upptäcka obehörig åtkomst av patientuppgifter. Checklistan riktas till alla vårdgivare i Sverige.

 • 14 oktober Stora brister i sjukvårdens kvalitetsregister

  De första resultaten från Datainspektionens granskning av sjukvårdens nationella kvalitetsregister visar tydliga brister i hanteringen av patienternas uppgifter. Myndigheten riktar nu kritik mot de ansvariga för registren.

 • 12 oktober Brister i hur försäkringsbolag hanterar känsliga personuppgifter

  Datainspektionen har upptäckt vissa brister i hur försäkringsbolag hanterar känsliga personuppgifter om försäkringstagare. Nu har myndigheten tagit fram en rapport som beskriver hur den typen av uppgifter bör hanteras och skyddas.

 • 8 oktober Så censureras Internet i Sverige

  Visste du att svenska Internet-operatörerna filtrerar bort sajter som du därmed inte kan nå. Är den här filtreringen, eller censureringen, en ren nödvändighet eller ett brott mot informations- och yttrandefriheten? Det kan du läsa om i det senaste numret av Datainspektionens nya tidning Integritet i fokus.

 • 7 oktober Oklarheter i förslag till ny förvaltningslag

  Datainspektionen säger nej till slopandet av begreppet myndighetsutövning i förslaget om ny förvaltningslag eftersom det gör gränsdragningen mellan myndighetsbeslut och administrativa beslut oklar. Även i andra delar anser inspektionen att förslaget innehåller otydligheter som gör att det inte går att ta ställning till vilka konsekvenser förslaget får.

 • 6 oktober Fel av JO att publicera anmälares namn på webbplats

  Datainspektionen har granskat hur Justitieombudsmannen publicerar personuppgifter i en dokumentdatabas på sin webbplats och anser att JO:s publicering av namn på befattningshavare, anmälare eller andra privatpersoner normalt sett inte är tillåten.

 • 22 september Datainspektionen polisanmäler publiceringen av SD-register

  Ett register som innehåller uppgifter om personer som visat intresse för Sverigedemokraterna har publicerats på en webbplats. Det strider mot personuppgiftslagen anser Datainspektionen som nu polisanmäler publiceringen.

 • 22 september Bankerna får kontrollera sina kunder mot OFAC-listan

  Datainspektionen beviljar svenska banker undantag från förbudet i personuppgiftslagen att behandla uppgifter om lagöverträdelser. Detta för att bankerna ska kunna kontrollera sina kunder mot den så kallade OFAC-listan som innehåller uppgifter om personer som misstänks för brott.

 • 15 september Säkrare identifiering krävs i inkassobolags webbtjänster

  Datainspektionen har granskat webbtjänsterna hos sex inkassobolag och anser att sättet som de skuldsatta loggar in på inte håller måttet. För att skydda uppgifter om personer som är skuldsatta krävs högre säkerhet än vad tjänsterna idag tillhandahåller.

 • 7 september Ny vägledning för myndigheter och företag som vill ut på Facebook

  Nu kan kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som använder sociala medier som Facebook och Twitter kostnadsfritt hämta en vägledning för hur personuppgifter ska hanteras i dessa nya kommunikationskanaler.

 • 2 september SMS-låneföretag skärper säkerheten efter Datainspektionens granskning

  Efter Datainspektionens granskning har de undersökta SMS-låneföretagen nu åtgärdat flera av de tekniska och organisatoriska brister som upptäcktes under inspektionerna.

 • 24 augusti Datainspektionen inleder omfattande granskning av kameraövervakning

  I myndighetens hittills största granskning av kameraövervakning kommer Datainspektionen nu inspektera skolor, flerfamiljshus och arbetsplatser för att undersöka om personuppgiftslagens bestämmelser följs.

 • 5 augusti Dags att boka in sig på höstens kurser

  I höstens kursutbud från Datainspektionen återfinns den uppskattade grundkursen i personuppgiftslagen. Dessutom anordnas utbildningar för personuppgiftsombud.

 • 8 juli Brister i hanteringen av patientuppgifter i Gävle

  Datainspektionen har granskat hanteringen av personuppgifter på Gävle sjukhus som nu skärper kontrollen av att endast behöriga kommer åt patienternas journaler och förbättrar möjligheterna för patienter att spärra uppgifter från att lämnas ut.

 • 5 juli Myndigheter och företag på Facebook ansvarar för andras inlägg

  Kommuner, myndigheter och företag som använder sig av bloggar och Facebook-sidor har ett ansvar för personuppgifter som andra publicerar på sidan och måste ha rutiner för att ta bort personuppgifter som är kränkande. Det är några av slutsatserna i Datainspektionens projekt Sociala medier.

 • 1 juli Örebro måste sluta lämna ut patientuppgifter till andra vårdgivare i NPÖ

  Örebro landsting följer inte patientdatalagen då patientuppgifter lämnas ut till andra vårdgivare i NPÖ. Datainspektionen förelägger nu landstingsstyrelsen att sluta lämna ut uppgifterna till dess att berörda patienter informerats.

 • 30 juni Onoffs kunder får fylla i adressen själv

  Datainspektionen uppmanar Onoff att ta bort den funktion i företagets webbshop som automatiskt hämtar en persons adressuppgifter om man anger ett personnummer.

 • 23 juni Skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt kan få allvarliga konsekvenser

  Datainspektionen säger nej till förslaget att myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut handlingar i elektronisk form "om det inte är olämpligt" eftersom det skulle kunna leda till att stora mängder personuppgifter sprids på sätt som inte kunnat förutses.

 • 18 juni Ja till starkare integritetsskydd vid kreditupplysningar på nätet

  Riksdagen sa igår ja till regeringens förslag om ändring av kreditupplysningslagen. Lagändringen ger ett utökat integritetsskydd för enskilda vid kreditupplysningar på nätet.

 • 17 juni Möt IT-brottslingarnas fiende nummer 1

  I första numret av Datainspektionens nya tidning Integritet i fokus får du möta folket på Rikskriminalpolisens IT-brottssektion där man bland annat arbetar med att säkra bevis i beslagtagna datorer, mobiltelefoner och digitalkameror.

 • 10 juni Integriteten i fokus i Datainspektionens nya tidning

  Datainspektionen byter nu namn på sin tidning, från Magazin Direkt till Integritet i fokus. Tidningen, som har över 5 000 prenumeranter, ges ut fyra gånger per år och är gratis att prenumerera på.

 • 9 juni Här är höstens utbildningar från Datainspektionen

  Nu kan du anmäla dig till de utbildningar som Datainspektionen anordnar i höst. Bland annat upprepas den populära grundkursen i personuppgiftslagen och den specialkurs med fokus på informationssäkerhet som snabbt blev fullbokad då den hölls under våren.

 • 28 maj Otillräckligt skydd av patientuppgifter i Mina Vårdkontakter

  Datainspektionen uppmanar nu Stockholms läns landsting att ta bort möjligheten att kunna logga in på e-tjänsten Mina Vårdkontakter med användarnamn och lösenord eftersom det inte är en tillräcklig säker lösning för att komma åt känsliga personuppgifter.

 • 26 maj Byggnads återkallar överklagande, länsrättens dom står fast

  Byggnads har återkallat sitt överklagande till Kammarrätten som därmed avskriver målet. Det innebär att länsrättens dom står fast och att fackförbundet måste sluta att behandla löneuppgifter för de byggnadsarbetare som inte är medlemmar i facket.

 • 24 maj Datainspektionen riktar kritik mot kvalitetsregister

  Myndigheten är kritisk till hur de ansvariga för två kvalitetsregister har hanterat personuppgifter i samband med ett brevutskick till personer med knä- eller höftbesvär.

 • 19 maj Google tar bort uppgifter från trådlösa nätverk

  Datainspektionen har tillstyrkt att Google tar bort data som fångats upp från trådlösa nätverk i Sverige i samband med fotograferingen för tjänsten Streetview.

 • 11 maj Gratis affischer för Kränkt.se

  Datainspektionen har nu tryckt upp affischer som informerar om sajten Kränkt.se. Affischerna är i A3-format och kan beställas kostnadsfritt från myndigheten.

 • 6 maj Gränser för vad som får publiceras på blogg

  En person har på sin blogg publicerat personuppgifter av mycket privat karaktär om ett barn som figurerar i en vårdnadstvist. Datainspektionen konstaterar att det strider mot personuppgiftslagen.

 • 5 maj Datainspektionen klar med granskning av Antipiratbyrån och Ifpi

  Myndigheten har undersökt om den nya så kallade Ipred-lagstifningen har ändrat de två organisationernas sätt att hantera personuppgifter om misstänkta fildelare och har inga anmärkningar på hur uppgifterna hanteras.

 • 4 maj Ok med skriftliga omdömen om elever

  Datainspektionen har granskat en kommun som i sina skolor använder skriftliga omdömen om elevernas utveckling och konstaterar att det inte finns några hinder för det i personuppgiftslagen.

 • 29 april Övervägande bra skydd av patientuppgifter hos privata vårdgivare

  Datainspektionen har granskat sex privata vårdgivare och då särskilt kontrollerat hur dessa hanterar och skyddar patientuppgifter. Överlag sköter de sig bra men en vårdgivare saknar helt så kallade loggar vilket gör det omöjligt att se om någon obehörig tagit del av patientuppgifter.

 • 28 april Nej till lagförslag som suddar ut myndighetsgränser

  Datainspektionen säger nej till det lagförslag som kan öka möjligheterna för en handläggare att ta del av flera olika myndigheters register med personuppgifter. Orsaken är att det saknas en tillräckligt noggrann bedömning om fördelarna med förslaget väger tyngre än intrånget i medborgarnas personliga integritet.

 • 16 april Inga hinder för SJ:s personliga biljetter

  Datainspektionen anser att SJ får ställa krav att resenären uppger sitt riktiga namn vid köp av personliga biljetter.

 • 14 april Datainspektionen granskar hur försäkringsbolag hanterar känsliga personuppgifter

  I ett projekt ska myndigheten inspektera ett antal försäkringsbolag för att se hur dessa hanterar och skyddar känsliga personuppgifter om försäkringstagare.

 • 12 april Datainspektionen granskar användningen av sociala medier

  Hur använder myndigheter, kommuner och företag Facebook, Twitter och andra sociala medier i sin verksamhet? Och hur kan de i den kommunikationen bäst ta hänsyn till reglerna i personuppgiftslagen? De frågorna ska besvaras i ett projekt som Datainspektionen nu drar igång.

 • 8 april Sörmlands landsting bryter mot lagen

  Datainspektionen konstaterar att Sörmlands landsting har publicerat personuppgifter på sin webbplats i strid med personuppgiftslagen.

 • 7 april Tydligare regler för kameraövervakning i hyreshus

  Datainspektionen har nu kontrollerat och godkänt de regler för kameraövervakning i hyreshus som tagits fram av representanter från Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen. Branschöverenskommelsen tydliggör bland annat den samlade bedömning som måste göras då värdar överväger att kameraövervaka hyreshus.

 • 29 mars Platser kvar till vårens grundkurser i personuppgiftslagen

  I maj upprepar Datainspektionen sin efterfrågade grundkurs i personuppgiftslagen. Dessutom finns platser kvar på de två kurser som myndigheten anordnar för blivande personuppgiftsombud.

 • 26 mars Digitala fingeravtryck avslöjar dig på nätet

  Även om du stängt av möjligheten att använda cookies i din webbläsare går det att spåra dina surfvanor. Din webbläsare har nämligen ett fingeravtryck, ofta lika unikt som dina fingrars. Läs mer om det i senaste numret av Datainspektionens tidning Magazin DIrekt.

 • 17 mars Datainspektionen fick rätt om begränsningar i whistleblowingsystem

  Endast anställda i nyckelpositioner eller ledande ställning får anmälas och behandlas i så kallade whistleblowingsystem. Nu har förvaltningsrätten beslutat att Datainspektionen gjort rätt i den bedömningen.

 • 15 mars Lagen styr vilka patientuppgifter som kan och inte kan spärras

  Inom Stockholms läns sjukvårdsområde har vårdgivaren bestämt att patienter inte ska kunna spärra vissa uppgifter i sina journaler. Men det är patientdatalagen som styr vilka uppgifter som kan eller inte kan spärras av patienten, inte enskilda vårdgivare, konstaterar Datainspektionen.

 • 12 mars Datainspektionen informerar om sajt mot nätkränkningar

  Nu skickar Datainspektionen ut klisteretiketter som informerar om sajten Kränkt.se till tusen skolor och ett antal bibliotek.

 • 10 mars Fel av landsting att publicera namn på JO-anmälare

  Landstinget i Dalarna har på sin webbplats publicerat uppgifter om en person som JO-anmält landstinget. En sådan publicering strider mot personuppgiftslagen, konstaterar Datainspektionen.

 • 9 mars Ny kameraövervakningslag ger bättre skydd för integriteten

  Datainspektionen ställer sig bakom förslaget till ny kameraövervakningslag som ger ett bättre skydd för den personliga integriteten än dagens lagstiftning.

 • 1 mars Bussbolags kameraövervakning bröt mot lagen

  Det bussbolag som satt upp övervakningskameror i sitt garage bröt mot personuppgiftslagen, bland annat eftersom personalen inte informerats och kamerorna var dolda. Det visar Datainspektionens granskning.

 • 26 februari Datainspektionen granskar GPS-övervakning av personal

  Datainspektionen drar nu igång ett projekt för att undersöka hur företag och kommuner använder GPS-positionering för att övervaka eller kontrollera arbetstagare.

 • 25 februari Tandläkare brister i kontrollen av vilka som läser patienternas journaler

  Tandläkarmottagningar har ingen eller dålig koll på vilka som öppnar och läser patienternas journaler. Det visar Datainspektionens granskning av de tre största aktörerna i Stockholm.

 • 9 februari Så påverkades den personliga integriteten under 2009

  Polisens bildpublicering på nätet av misstänkta brottslingar. Kartläggning av mordmisstänkts alkoholinköp. Bristande kontroll av vem som läser patientjournaler på sjukhus. För andra året i följd redogör Datainspektionen för lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga integriteten under det gångna året.

 • 4 februari Datainspektionen inleder granskning av inkassoföretags webbtjänster

  Allt fler inkassoföretag använder webbtjänster i sin kommunikation med de skuldsatta. Datainspektionen ska nu undersöka vilka personuppgifter som hanteras i tjänsterna och hur uppgifterna skyddas.

 • 2 februari Kommun kan inte söka skydd bakom utgivningsbevis

  En kommun måste följa reglerna i personuppgiftslagen även om den har skaffat ett så kallat utgivningsbevis för sin vanliga webbplats. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat Trelleborgs kommun.

 • 28 januari Datainspektionen lanserar sajt mot nätkränkningar

  Nu lanseras Kränkt.se, en ny webbsajt som riktas till unga som kommit i kläm på nätet. Sajten är framtagen av Datainspektionen och ger tips och råd om hur man kan gå tillväga om man blivit kränkt.

 • 22 januari Datainspektionen granskar nationella kvalitetsregister

  Datainspektionen inleder nu en bred tillsynsaktivitet mot samtliga landsting och regioner för att kontrollera hur personuppgifter hanteras i hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister.

 • 19 januari Ansvaret för personuppgifter i mobila innehållstjänster tydliggörs

  PTS och Datainspektionen har gemensamt granskat hur personuppgifter hanteras i mobila innehållstjänster. Ett viktigt resultat av arbetet är ett tydliggörande av hur ansvaret för hanteringen av uppgifterna fördelas mellan de olika typerna av aktörer på marknaden.

 • 18 januari Datainspektionen polisanmäler en tredje sexbrottssajt

  Datainspektionen polisanmäler nu ytterligare en webbsajt som publicerar uppgifter om dömda sexbrottslingar. Det är den tredje sexbrottssajten som polisanmäls inom loppet av ett år.

 • 12 januari Sajter för omdömen är ansvariga för användarnas kommentarer

  Den som driver en webbtjänst där besökarna kan lämna omdömen om andra har ett ansvar för att de personuppgifter som publiceras inte är kränkande. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat en sajt för betygsättning av företag.

Press


Kommunikationsansvarig

Per Lövgren
Tel 08-657 61 43
eller 070-736 10 80
E-post: per.lovgren@datainspektionen.se

Pressmeddelanden
Vill du få våra pressmeddelanden via e-post?
Klicka här för att anmäla dig

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Följ oss på Twitter
Follow Datainspektion on Twitter