Gränser för vad som får publiceras på blogg

6 maj 2010

En person har på sin blogg publicerat personuppgifter av mycket privat karaktär om ett barn som figurerar i en vårdnadstvist. Datainspektionen konstaterar att det strider mot personuppgiftslagen.

Efter att ta tagit emot flera klagomål mot en blogg, konstaterar Datainspektionen att ett par av inläggen på bloggen inte är tillåtna att publicera enligt personuppgiftslagen. Av de inlägg som granskats är det tre inlägg som bryter mot personuppgiftslagen: en dom i ett vårdnadsmål, ett utdrag ur en barnavårdsutredning samt ett polisförhör.

- I vår bedömning av dessa inlägg lägger vi stor vikt vid att det handlar om personuppgifter av mycket privat karaktär om ett barn som figurerar i en vårdnadstvist, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

I personuppgiftslagen finns det ett undantag som säger att om publiceringen skett för ett journalistiskt ändamål så är den tillåten även om den kan vara kränkande för den enskilde. Förra året konstaterade Datainspektionen att det inte var ett lagbrott att på en blogg publicera namnet på en dråpmisstänkt barnläkare eftersom publiceringen skett för journalistiska ändamål.

- Men undantaget för journalistiskt ändamål gäller inte om uppgifterna som publiceras är av rent privat karaktär, som i det här fallet, säger Göran Gräslund.

Datainspektionen förutsätter att blogginnehavaren vidtar åtgärder för att i fortsättningen publicera personuppgifter på bloggen på ett sätt som inte är i strid med personuppgiftslagen.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format
(Datainspektionen har valt att maskera vissa uppgifter i beslutet med hänsyn till den personliga integriteten)

Läs pressmeddelande från 2009 om dråpmisstänkt barnläkare

För mer information kontakta:
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07, mobil 070-822 85 74
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.