EU-kommissionen föreslår helt nya regler för dataskydd

27 januari 2012

Europeiska kommissionen har idag föreslagit en omfattande reform av EU: s regler om dataskydd för att stärka integritetsskyddet på Internet.

Den europeiska kommissionen har idag, dagen före den internationella dataskyddsdagen, föreslagit en omfattande reformering av EU: s regler om dataskydd med syftet att stärka integritetsskyddet på Internet.

"Tekniska framsteg och globaliseringen har i grunden förändrat hur våra data samlas in och används. Dessutom har EU:s 27 medlemsstater genomfört reglerna från 1995 annorlunda, vilket resulterar i skillnader i tillämpningen", skriver kommissionen på sin webbplats.

EU-kommissionen föreslår att en enda lag införs som kommer att gälla lika i alla EU-länder för att på så sätt "göra sig av med den nuvarande fragmenteringen och kostsamma administrativa bördor".

Läs mer om förslaget här

Dataskyddsdagen 2012
Den internationella dataskyddsdagen inträffar den 28 januari. Det är Europarådet som har utnämnt dagen till Data Protection Day. Tanken är att Europas dataskyddsmyndigheter ska ordna olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Datumet har valts eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari 1981.

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.