Kritik mot förslaget att polisen får tillgång till FRA:s signalspaning

12 mars 2012

Datainspektionen är kritisk till förslaget att den öppna polisen ska få tillgång till FRA:s signalspaning. Detta eftersom förslaget inte tillräckligt utrett om polisens behov av att använda signalspaning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten.

Promemorian "Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44)" föreslår att Säkerhetspolisen och den öppna polisen genom Rikskriminalpolisen ska få använda FRA:s signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Datainspektionen har granskat förslaget och anser att det inte är tillräckligt utrett om den öppna polisens behov av att använda FRA:s signalspaning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten. En sådan analys krävs enligt svensk grundlag.

I sitt yttrande skriver Datainspektionen att det fortsatta lagstiftningsärendet bör innehålla en analys där Säkerhetspolisens och den öppna polisens behov bedöms separat.

- Vi utesluter inte att den öppna polisen har tillräckliga skäl men det saknas en tillräckligt djup och ingående analys som påvisar det, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionen redovisar i sitt yttrande sju frågor som bör bedömas i en sådan analys.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta:
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Nicklas Hjertonsson, tfn 08-657 61 41
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.