Ny checklista ska förbättra hanteringen av skyddade personuppgifter

17 december 2012

Datainspektionen publicerar nu en checklista för vad skolor ska tänka på när de hanterar skyddade personuppgifter.

På Datainspektionens webbplats går det nu kostnadsfritt att hämta en checklista som ska hjälpa skolor att hantera skyddade personuppgifter.

- Allt fler barn lever idag under sådana omständigheter att deras personuppgifter behöver skyddas. För dessa barn kan en spridning av uppgifter om adress eller vilken skola de går på innebära ett hot mot deras liv och hälsa. Därför är det oerhört viktigt att dessa elevers personuppgifter hanteras med försiktighet, säger Ingela Alverfors som är jurist på Datainspektionen.

Till grund för checklistan ligger en granskning av hur kommuner hanterar skyddade personuppgifter inom skolan. Datainspektionen har genomfört fyra inspektioner hos Stockholms stad, Södertälje kommun, Huddinge kommun och Tierps kommun. Ytterligare ett 20-tal kommuner har brevledes fått besvara frågor om hur deras hantering av uppgifter om elever med skyddade personuppgifter går till. Granskningen visade en del brister i hur kommunerna hanterar skyddade personuppgifter, bland annat behöver vissa kommuner begränsa åtkomsten till den här typen av personuppgifter samt införa kontroller som säkerställer att bara den personal som behöver kan ta del av uppgifterna.

– Det är viktigt att utbildningsnämnderna och skolorna har tänkt igenom hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Det gäller att begränsa vilka som får ta del av sådana uppgifter, ha riktlinjer som beskriver hur uppgifterna ska hanteras och ha kontrollmekanismer för att upptäcka om någon obehörig försöker komma åt uppgifterna.

Se checklistan som webbsida

Hämta checklistan som pdf-dokument

Lista över de kommuner som granskats

För mer information kontakta:
Jurist Ingela Alverfors, tfn 08-657 61 26
Jurist Ulrika Harnesk, tfn 08-657 61 25
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.