Sveriges vårdgivare respekterar inte patienternas rättigheter

19 juni 2012

Fortfarande fyra år efter att patientdatalagen trädde i kraft lever svenska vårdgivare inte upp till kraven i lagen. Patienternas rätt att få sina uppgifter spärrade i journalerna åsidosätts. Det visar Datainspektionens stora granskning av samtliga landsting samt fem privata vårdgivare.

Enligt patientdatalagen har patienten rätt att spärra uppgifter från att lämnas ut, dels mellan olika vårdenheter inom samma vårdgivare, dels mellan olika vårdgivare som använder sammanhållen journalföring. Datainspektionen har under flera år tagit emot klagomål från patienter att det ofta brister i hanteringen av dessa spärrar och har tidigare i ett antal tillsynsärenden påtalat bristerna för vårdgivarna.

– Nästan varje dag är det patienter som hör av sig till Datainspektionen och berättar att de inte kan få sin önskan om spärr tillgodosedd av olika vårdgivare, säger Maria Bergdahl, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen har därför genomfört ett större nationellt tillsynsprojekt av samtliga landsting och regioner samt fem privata vårdgivare och resultatet av den granskningen ger en dyster bild av hur patientdatalagen efterlevs.

– Ingen av de granskade vårdgivarna uppfyller sina skyldigheter fullt ut gentemot patienterna när det gäller möjligheten att spärra uppgifter. Eftersom lagen funnits i snart fyra år kan man inte längre skylla på omställningsproblem, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionen förelägger nu samtliga vårdgivare att senast den 1 oktober 2012 redogöra för när funktioner för tekniska spärrar som lever upp till patientdatalagens krav kommer att vara genomförda i systemen. Redogörelsen ska omfatta både de IT-system som finns inom en vårdgivare och sådana som finns mellan vårdgivare inom ramen för sammanhållen journalföring.

Läs en sammanfattning av tillsynsprojektet

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Maria Bergdahl, tfn 08-657 61 36
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21

Läs beslutet för Aleris
Läs beslutet för Alingsås
Läs beslutet för Blekinge
Läs beslutet för Capio
Läs beslutet för Carema
Läs beslutet för CityAkuten
Läs beslutet för Dalarna
Läs beslutet för Gotland
Läs beslutet för Gävleborg
Läs beslutet för Halland
Läs beslutet för Jämtland
Läs beslutet för Jönköping
Läs beslutet för Kalmar
Läs beslutet för Kronoberg
Läs beslutet för Norrbotten
Läs beslutet för Proxima
Läs beslutet för Skaraborg
Läs beslutet för Skåne
Läs beslutet för Stockholm
Läs beslutet för Sörmland
Läs beslutet för Uppsala
Läs beslutet för Värmland
Läs beslutet för Västerbotten
Läs beslutet för Västernorrland
Läs beslutet för Västmanland
Läs beslutet för Örebro
Läs beslutet för Östergötland

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.