Nordisk granskning av hur banker registrerar icke önskvärda kunder

19 december 2013

Dataskyddsmyndigheterna i Finland, Norge och Sverige går för första gången samman i en granskning av hur banker hanterar uppgifter om personer som de inte vill ha som kunder.

Dataombudsmannens byrå i Finland, Datatilsynet i Norge och Datainspektionen i Sverige inleder nu en gemensam granskning av vilka uppgifter som banker registrerar och hanterar om personer som inte är önskvärda som kunder. Bankerna som ska undersökas är Nordea, Handelsbanken och Danske bank.

- Vi har valt ut de här bankerna eftersom de är verksamma i samtliga tre länder, förklarar den finske dataombudsmannen Reijo Aarnio. Finlands, Norges och Sveriges regelverk skiljer sig i viss mån åt. Nu vill vi undersöka i vilken omfattning bankerna registrerar och hanterar personuppgifter, om de gör det på samma sätt i de olika länderna och om det är möjligt att göra det enligt de nationella regelverken.

- I alla tre länder finns det nationella bestämmelser som ställer långtgående krav på att banker ska kontrollera nya kunders bakgrund. Kontrollerna ska bland annat förhindra penningtvätt och identifiera kunder som inte är kreditvärdiga. För att uppnå den kundkännedom som krävs måste banker behandla en stor mängd personuppgifter. Men det finns också gränser för vad som får registreras, säger norska Datatilsynets högste chef Bjørn Erik Thon.

- Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en helt ny dataskyddslagstiftning. En av förändringarna kan innebära att det blir betydligt vanligare att dataskyddsmyndigheterna samordnar sina granskningar. För oss är detta projekt ett sätt att redan nu genomföra och utvärdera den typen av samordnad kontroll, säger Kristina Svahn Starrsjö som är generaldirektör på svenska Datainspektionen.

Projektet beräknas vara slutfört i början av mars nästa år.

För mer information kontakta

Sverige, Datainspektionen
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Projektledare Hans Kärnlöf, tfn 08-657 61 17

Finland, Dataombudsmannens byrå
Dataombudsman Reijo Aarnio
Projektledare Helja-Tuulia Pihamaa

Norge, Datatilsynet
Direktør Bjørn Erik Thon
Projektledare Hågen T. Ljøgodt

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.