Fel kräva personnummer för kontroll av föreningsstöd

16 juni 2014

Riksidrottsförbundet föreläggs att sluta samla in idrottande barns och ungdomars personnummer för sin kontroll av utbetalningar av statligt aktivitetsstöd. Detta bland annat eftersom de insamlade personnumren inte används vid den faktiska kontrollen.

Många har vänt sig till Datainspektionen och ifrågasatt Riksidrottsförbundets rätt att kräva att idrottsföreningar ska samla in fullständiga personnummer på de barn och ungdomar som deltar i aktiviteter som idrottsföreningarna söker statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för.

- Riksidrottsförbundet ansvarar för hanteringen av de personnummer som har lagts in i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline för att efterleva förbundets nya regler kring LOK-stödet, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm.

Personnummer anses vara extra skyddsvärda. Därför krävs det enligt lagen starka skäl för att få hantera personnummer. Datainspektionens granskning visar att Riksidrottsförbundet i praktiken inte använder de insamlade personnumren då kontrollen utförs och att förbundet därför inte har rätt att hantera personnumren. Det är bakgrunden till att Datainspektionen nu förelägger Riksidrottsförbundet att sluta registrera personnummer för sin kontroll av LOK-stöd i IdrottOnline.

- Beslutet innebär i förlängningen att en idrottsförening inte bör registrera fullständiga personnummer på de som deltar i aktiviteter som föreningen ansöker om LOK-stöd för.

I sitt beslut påpekar dock Datainspektionen att föreningar kan behöva registrera personnummer för andra syften, som exempelvis för att en föreningsmedlem ska kunna få tävlingslicens eller försäkring, och att den registrerade har rätt att få veta för vilka ändamål registreringen sker.

Uppdatering 2016-10-14: Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ta upp målet till prövning. Det innebär att Kammarrättens beslut att avslå förbundets överklagande av Datainspektionens beslut gäller. Datainspektionens föreläggande från juni 2014 om att Riksidrottsförbundet måste sluta samla in idrottande barns och ungdomars personnummer för sin kontroll av utbetalningar av statligt aktivitetsstöd står alltså fast.

Läs Datainspektionens beslut mot Riksidrottsförbundet (pdf-format)

För mer information kontakta
Jurist Malin Fredholm, tfn 08-657 61 27
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.