Inkassobolag måste specificera kostnader tydligare

18 september 2014

Datainspektionen kräver att några av landets största inkassobolag tydligare specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala.

2010 konstaterade Datainspektionen att inkassobolagens krav för fordringar som rör tele-, TV- och Internetavgifter var för otydliga. En uppföljande granskning 2012 visade att företagen fortsatt att skicka för otydliga kravbrev. Myndigheten riktade även kritik mot bolagen för att de inte tydligt specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala. Kostnader för själva inkassokravet och en eventuell betalningspåminnelse men också faktureringsavgifter och andra administrativa avgifter ska redovisas var för sig i inkassokravet.

- I årets uppföljande granskning ser vi att de tidigare bristerna i hur bolagen specificerar sina kostnader till stor del kvarstår. För fyra av de fem granskade bolagen meddelar vi nu en så kallad föreskrift, vilket är en uttrycklig regel, där vi kräver att kostnaderna ska specificeras tydligare. Det är mycket ovanligt att vi meddelar föreskrifter på det här sättet, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm.

Bolagen som meddelats föreskrift är Intrum Justitia, Lindorff, Svea Inkasso och Transcom.

Uppdatering 2016-05-31: Datainspektionens föreskrifter mot Intrum, Lindorff och Svea Inkasso har upphävts (Kammarrättens i Stockholm domar 2015-10-07 i mål nr 4368-15, 4369-15 och 4370-15).
Högsta Förvaltningsdomstolen har nekat prövningstillstånd i ärendena. Därmed står Kammarrättens domar fast.

Läs Datainspektionens beslut mot Intrum Justitia (pdf-format)

Läs Datainspektionens beslut mot Lindorff (pdf-format)

Läs Datainspektionens beslut mot Sergel Kredittjänster (pdf-format)

Läs Datainspektionens beslut mot Svea Inkasso (pdf-format)

Läs Datainspektionens beslut mot Transcom (pdf-format)

Läs pressmeddelande från 2012

Läs pressmeddelande från 2010

För mer information kontakta:
Jurist Malin Fredholm, tfn 08-657 61 27
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.