Stora brister i hur elbolag driver in obetalda räkningar

14 februari 2014

Datainspektionen riktar omfattande kritik mot elbolagens sätt att driva in skulder från elkunder som inte betalat sina räkningar.

Bristande kontroll av förutsättningarna för att stänga av elen. Hot om att koppla in sociala myndigheter. Ogiltiga villkor i kundernas amorteringsplaner.

Det är några av de brister som Datainspektionen upptäckt i en bred granskning av hur elbolag driver in obetalda räkningar från sina kunder.

- Våra inspektioner visar på både många och allvarliga brister i elbolagens rutiner för att driva in skulder. Flera av bristerna är gemensamma för alla de inspekterade bolagen, säger Malin Fredholm som lett Datainspektionens granskning.

För att ett elbolag ska kunna stänga av elen till en kund krävs att kunden begått ett avtalsbrott som är "väsentligt" enligt ellagen. Men flera av de granskade elbolagen hotar att stänga av elen utan att först ha bedömt om så är fallet. Bolagen är ofta otydliga kring vad kunden som inte betalat sin räkning faktiskt är skyldig att betala. I vissa fall använder bolagen otillåtna påtryckningsmedel, som att hota med att koppla in sociala myndigheter. Det förekommer även att elbolagen debiterar avgifter utan att de har stöd för det och för in ogiltiga avtalsvillkor i amorteringsplanen.

Datainspektionen har nu tagit fram en rapport där myndigheten sammanfattar sina iakttagelser från inspektionerna och ger rekommendationer i de delar där man funnit brister. Rapporten kan hämtas kostnadsfritt som pdf-dokument på myndighetens webbplats.

- Vi uppmanar alla elbolag som bedriver egen inkasso att ta till sig informationen i den här rapporten.

Läs Datainspektionens rapport: Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Läs Datainspektionens beslut mot Eskilstuna Energi & Miljö

Läs Datainspektionens beslut mot God El

Läs Datainspektionens beslut mot Sevab Strängnäs Energi

Läs Datainspektionens beslut mot Vattenfall

För mer information kontakta
Jurist Malin Fredholm, tfn 08-657 61 27
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.