Datainspektionen överklagar drönar-dom

6 maj 2015

Datainspektionen överklagar nu förvaltningsrättens dom att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av kameraövervakningslagen.

Förvaltningsrätten i Malmö meddelande nyligen en dom där rätten anser att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. "Mot bakgrund av drönarens kapacitet kan kameran endast användas en kort tid i luften. Förvaltningsrätten anser därför att det inte är fråga om en kamera som är varaktigt uppsatt i lagens mening. Det innebär att kameran inte kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.", skriver rätten i sin dom.

Datainspektionen överklagar nu domen till Kammarrätten.

- Att låta drönarens möjliga flygtid vara avgörande för om kameraövervakningslagen ska gälla eller inte kan leda till svåra och oönskade gränsdragningsproblem. Därför är det viktigt att frågan prövas av en högre instans, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen.

Läs Datainspektionens överklagande i pdf-format

För mer information kontakta
Dataråd Agneta Runmarker, tfn 08-657 61 55

Notera att Kammarrätten i Göteborg i dom 2015-11-02, mål nr 2156-15, har upphävt förvaltningsrättens dom och visat målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt prövning.
Kammarrätten uttalar i domskälen bl.a. följande:
"Enligt kammarrättens mening är det inte under hur lång tid som drönaren till följd av sin batterikapacitet kan flyga som är relevant för att bedöma om kameran är varaktigt uppsatt eller inte. Istället är det placeringen av kameran på drönaren som ska ha en viss varaktighet. För denna bedömning talar det förhållandet att kameror som är fastsatta på fordon anses uppsatta i lagens mening."

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.