Fel av skola erbjuda eget alternativ till Facebook

27 november 2015

Skolan måste skilja på vad som hör till elevernas privata sfär och vad som är skolverksamhet.

Datainspektionen har granskat hur en skola i Täby använder läroplattformen Vklass. Skolans it-system erbjuder bland annat sociala nätverksfunktioner som eleverna ska kunna använda som alternativ till exempelvis Facebook.

- Det gör det möjligt för skolan att kunna ta del av kommunikationen mellan eleverna men det är inte tillåtet för skolan att använda sin läroplattform för att få insyn i elevernas privatliv. Därför måste skolan se till att läroplattformen inte används till annat än det som har koppling till skolverksamheten, till exempel genom att lämna tydliga instruktioner till eleverna om hur it-systemet får användas, säger Eva Maria Broberg som lett Datainspektionens granskning.

I Vklass lagras känsliga uppgifter i form av värderande omdömen om eleverna. Därför förelägger Datainspektionen skolan att införa stark autentisering då användare loggar in via internet, i stället för som nu användarnamn och lösenord.

- När känsliga personuppgifter nås via internet måste stark autentisering med exempelvis e-legitimation användas.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

Läs pressmeddelande om dom i förvaltningsrätten angående stark autentisering i läroplattformar

Datainspektionen har tagit fram en checklista med råd och rekommendationer för hur skolor bör hantera personuppgifter om sina elever. Checklistan kan hämtas kostnadsfritt på Datainspektionens webbplats.
Hämta checklistan

För mer information kontakta
Jurist Eva Maria Broberg, tfn 08-657 61 68
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.