Grönt ljus för besöksmätning i Västerås

2 november 2015

Västerås Citysamverkan har vidtagit åtgärder som gör att det inte längre är möjligt att följa hur en person rör sig i Västerås stadskärna.

När en person besöker Västerås stadskärna registrerar Västerås Citysamverkan signaler från besökarens mobiltelefon för att mäta besöksflöden i stadskärnan. Datainspektionen konstaterade i ett tillsynsbeslut i juni i år att registreringen inte var tillåten eftersom det gick att spåra hur enskilda personer rörde sig i stadskärnan.

Västerås Citysamverkan har nu tagit fram en åtgärdsplan för att rätta till bristerna.

- Vi anser att de åtgärder som redovisas i planen är tillräckliga för att komma till rätta med bristerna. Åtgärderna innebär att det inte längre är möjligt att följa hur en person rör sig i Västerås stadskärna. De uppgifter som registreras sparas endast några sekunder. Det som återstår nu är att Västerås Citysamverkan ska informera de som kan bli registrerade och vi förutsätter att de följer planen även i den delen, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Martin Brinnen, 08-657 61 08
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.