Kammarrätten: Ja, drönare omfattas av kameraövervakningslagen

21 december 2015

Ny dom i kammarrätten slår fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen.

Tidigare i år ansåg Förvaltningsrätten i Linköping att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen, bland annat med motiveringen att kameran endast kan användas en kort tid i luften och därför inte är uppsatt i lagens mening.

Men drönarens flygtid är inte avgörande för om kameraövervakningslagen (KÖL) ska gälla eller inte menade Datainspektionen och överklagade domen.

Nu meddelar Kammarrätten i Jönköping att den går på Datainspektionens linje. Rätten konstaterar både att kameran är att betrakta som varaktigt uppsatt och att kameran inte kan anses vara manövrerad på plats. "Därmed uppfyller den aktuella kameran samtliga förutsättningar för en tillståndspliktig övervakningskamera enligt KÖL", skriver rätten i sin dom.

- Domen gör spelreglerna tydligare eftersom kammarrätten nu slår fast att en drönare med kamera omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

För att filma med drönare på platser dit allmänheten har tillträde krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beviljar tillstånd så kan den ställa villkor för exempelvis vilken plats som får filmas och vid vilken tid på dygnet som filmning får ske.

Uppdatering: Från och med den 1 augusti 2017 gäller inte kameraövervakningslagen för kameraövervakning från en drönare, om det är någon annan än en myndighet som bedriver kameraövervakningen.

För mer information kontakta
Jurist Malin Ricknäs, tfn 08-657 61 64
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.