Brister i utredning om organdonationer

9 mars 2016

Datainspektionen är kritisk till att utredningen om donations- och transplantationsfrågor inte på ett tillfredställande sätt utrett integritetsfrågorna gällande det nordiska samarbetet kring organtransplantation.

En utredning har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation. Datainspektionen har granskat de delar av utredningens förslag som rör hanteringen av personuppgifter.

Utredningen ska bland annat föreslå författningsändringar och andra åtgärder som gör att behörig personal får tillgång till och möjlighet att lämna ut personuppgifter till en skandinavisk databas för organdonationer.

- Här har utredningen brustit och det finns centrala frågor som utredningen inte berört, som exempelvis ansvarsförhållandet mellan svenska vårdgivare och den skandinaviska databasen som är placerad i Danmark, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Utredningen redogör inte för hur ansvarsförhållandet ser ut för hanteringen av personuppgifter i databasen. Är organisationen som sköter databasen ett biträde till svenska vårdgivare eller är organisationen personuppgiftsansvarig?

I sitt yttrande anser Datainspektionen att det är en stor brist att detta inte har utretts. Det är därför inte möjligt att bedöma lagligheten när det gäller behandlingen av personuppgifter i den skandinaviska databasen.

Datainspektionen är också tveksam till om de sekretessbrytande bestämmelserna, som utredningen redogjort för, är tillämpliga vid utlämnanden från de svenska vårdgivarna till den skandinaviska databasen i Danmark.

- Samarbetet mellan de skandinaviska länderna kring transplantationer och den gemensamma databasen fyller en mycket viktig samhällsfunktion. Mot bakgrund av det är det allvarligt att de rättsliga förutsättningarna för informationsutbytet inte är klarlagda.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Martina Lindkvist tfn 08-657 61 69
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.