Ny dom: Drönare omfattas av kameraövervakningslagen

24 oktober 2016

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Domen får stora konsekvenser för den som tänkt flyga över områden där allmänheten kan vistas.

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att drönare utrustade med kamera omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att flyga en drönare med kamera över områden dit allmänheten har tillträde.

- Domen gör spelreglerna tydliga. Nu råder det inte någon tvekan om vad som gäller för drönare, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Det är landets länsstyrelser som prövar ansökningar om tillstånd till kameraövervakning. Om länsstyrelsen beviljar tillstånd så kan den ställa villkor för exempelvis vilken plats som får filmas och vid vilken tid på dygnet som filmning får ske. Länsstyrelserna kan även utfärda mer generella tillstånd som täcker in större geografiska områden.

Det pågår för närvarande en statlig utredning som bland annat har till uppgift att undersöka om kameraövervakningslagen behöver förändras för att bättre ta hänsyn till nya tekniker, som exempelvis drönare. Utredningen ska också anpassa svensk lagstiftning på området till den kommande dataskyddsförordningen som införs gemensamt i hela EU.

- Lagstiftningen som rör kameraövervakning kommer att förändras stort inom de närmaste åren men i nuläget går det inte att säga exakt vad det kommer att innebära för möjligheten att använda drönare med kamera, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 78-16)

Läs Datainspektionens frågor och svar om drönare

Uppdatering: Från och med den 1 augusti 2017 gäller inte kameraövervakningslagen för kameraövervakning från en drönare, om det är någon annan än en myndighet som bedriver kameraövervakningen.

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Malin Ricknäs, tfn 08-657 61 64
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.