Samordningsförbund ska inte bedriva rehabiliteringsverksamhet

3 mars 2016

Samordningsförbundet Östra Östergötland får inte behandla personuppgifter som hör till Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans, socialtjänsternas eller landstingets verksamheter.

Samordningsförbund har till uppdrag att finansiellt samordna rehabiliteringsinsatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Förbunden drivs genom samverkan på regional nivå mellan huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, den kommunala socialtjänsten och hälso- och sjukvården i ett landsting.

Datainspektionen har granskat Samordningsförbundet Östra Östergötland. Datainspektionens granskning visar att samordningsförbundet utför en omfattande behandling av personuppgifter om de personer som är föremål för rehabilitering. En hel del av dessa uppgifter är känsliga. Hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det särskilt reglerat hur personuppgifter får behandlas och verksamheterna har också särskilda regler om sekretess för uppgifterna.

Samordningsförbundets uppgift är inte att ta över verksamheternas rehabiliteringsuppdrag och samordningsförbundet ska inte hantera enskilda ärenden.

- I it-systemet lagras långt fler uppgifter än vad som behövs för att sköta den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser. Det är inte tillåtet för en myndighet att behandla personuppgifter som inte omfattas av myndighetens uppdrag. Därför förelägger vi förbundet att sluta hantera personuppgifter som inte enbart är av administrativ karaktär, säger Eva Maria Broberg som lett Datainspektionens granskning.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

[Uppdaterad 2017-04-20]
Samordningsförbundet Östra Östergötland har överklagat Datainspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm som dock avslog överklagandet (mål nummer 6155-16). Samordningsförbundet har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som dock meddelar att den inte kommer att pröva överklagandet. Det innebär att förvaltningsrättens dom står fast.

För mer information kontakta
Jurist Eva Maria Broberg, tfn 08-657 61 68
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.