Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

18 december 2017

Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt som uppdraget ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare.

I ett pressmeddelande den 15 december informerar regeringen att den kommer att tillföra Datainspektionen 30 miljoner kronor för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås också att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom ska myndighetens uppdrag ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare.

- Jag ser mycket positivt på att regeringen satsar på att stärka skyddet av den personliga integriteten, inte minst nu när vi står inför den största förändringen av dataskyddslagstiftningen och myndighetens uppdrag någonsin, säger Eva Håkansson, vikarierande generaldirektör på Datainspektionen.

Förändringen till en Integritetsskyddsmyndighet kommer genomföras stegvis under 2018.

Läs regeringens pressmeddelande

För mer information kontakta
Vik generaldirektör Eva Håkansson, 08-657 61 57
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.