Förslag till nationell läkemedelslista måste ta hänsyn till kommande förordning

24 april 2017

Datainspektionen säger nej till förslaget till lag om nationell läkemedelslista eftersom det inte har sin utgångspunkt i dataskyddsförordningen som börjar tillämpas i Sverige och övriga Europa i maj nästa år.

En utredning har tagit fram ett förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Datainspektionen har granskat förslaget men kan inte ställa sig bakom det.

- Den föreslagna lagen är tänkt att träda i kraft i mitten av nästa år, efter det att Sverige och övriga Europa har börjat tillämpa nya regler för dataskydd. Utredningen har inte klargjort om lagförslaget står i överensstämmelse med förordningen, säger Suzanne Isberg, avdelningsdirektör på Datainspektionen.

Från och med den 25 maj 2018 gäller nya EU-gemensamma regler för behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter då personuppgiftslagen och blir det primära regelverket för behandling av personuppgifter. Den föreslagna lagen om nationell läkemedelslista föreslås börja gälla från och med den 1 juli 2018. Trots det har utredningen alltså inte haft den nya dataskyddsförordningen som utgångspunkt.

- Om de nationella reglerna inte är förenliga med dataskyddsförordningen, är det förordningens bestämmelser som gäller. Det är därför viktigt att analysera vilket utrymme dataskyddsförordningen ger för nationell lagstiftning, säger Suzanne Isberg.

I sitt yttrande lämnar Datainspektionen vägledning kring vad man behöver tänka på när förslag till nationell lagstiftning tas fram.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Avdelningsdirektör Suzanne Isberg, telefon 08-657 61 14
Pressekreterare Per Lövgren, telefon 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.