Kritik mot förslag till ny spelreglering

21 juni 2017

Datainspektionen är kritisk till förslaget till ny spelreglering som tagits fram av Spellicensutredningen. Orsaken är att förslaget saknar närmare utredning och analys av förslagets inverkan på enskildas personliga integritet.

Spellicensutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering som ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.

Datainspektionen har granskat förslaget och är kritisk.

- Utredningens förslag innehåller inte någon egentlig utredning och analys av förslagens inverkan på enskildas personliga integritet. Det finns inga närmare beskrivningar av hur personuppgifter är tänkta att samlas in och hanteras, och vilka risker det kan medföra. Förslagen kan därför inte anses uppfylla vare sig de krav som följer av den nya dataskyddsförordningen eller svensk grundlag, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Datainspektionen skriver i sitt yttrande att det är anmärkningsvärt att utredningen inte närmare har kartlagt vilka personuppgifter som i praktiken kommer att behöva registreras, hur de ska eller får hanteras, hur länge de ska sparas och hur de ska skyddas.

Inspektionen uppmanar lagstiftaren att i det fortsatta lagstiftningsarbetet göra en integritetsanalys. En sådan ska svara på frågan om konsekvenserna för den personliga integriteten är proportionerliga i förhållande till det man vill uppnå med hanteringen av personuppgifter.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.