Läs mer om dataskyddsförordningen

27 januari 2017

Den 28 januari är det den europeiska dataskyddsdagen. Datainspektionen firar dagen med att öppna en ny del på sin webbplats för information om dataskyddsreformen. Där publiceras bland annat en film som ger en kort introduktion till det nya regelverk som inom kort ersätter personuppgiftslagen.

I maj 2018 träder en omfattande reform av dataskyddet i kraft i Europa. Då börjar en förordning om dataskydd att tillämpas som blir direkt gällande lag i Sverige och som kommer att ersätta personuppgiftslagen. Den nya dataskyddsförordningen omnämns ibland GDPR som är en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska. I maj nästa år kommer även ny svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får hanteras i brottsbekämpande verksamheter.

- Den här reformen kommer att få stora konsekvenser för alla företag, myndigheter och andra organisationer som hanterar personuppgifter och kommer också att stärka skyddet och rättigheterna för de personer vars uppgifter registreras, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Den 28 januari är det den europeiska dataskyddsdagen. Det är Europarådet som har utnämnt dagen till Data Protection Day. Tanken är att Europas dataskyddsmyndigheter ska ordna olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Datumet har valts eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari 1981.

Datainspektionen firar dagen med att med att öppna en ny del på sin webbplats för information om dataskyddsreformen med bland annat en film som ger en kort introduktion till den nya lagstiftningen.

Läs mer om reformen på Datainspektionens webbplats

Se filmen om förordningen

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Martin Brinnen, tfn 08-657 61 08
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.