Nej till spelbolags registrering av anställdas sexualliv

18 maj 2017

Bolaget bakom bland annat Candy Crush Saga får inte kartlägga sina anställdas sexualliv och etnicitet, konstaterar Datainspektionen efter granskning.

I massmedia har framkommit att spelbolaget King, som bland annat utvecklar appen Candy Crush Saga, kartlägger sin personals sexualliv och etnicitet. Datainspektionen har beslutat att inleda tillsyn mot bolaget.

King uppger att bolaget samlar in uppgifter om bland annat sexuell läggning och etniskt ursprung på individnivå. Uppgifterna ska användas för statistiska ändamål för att se att anställda inte missgynnas karriärmässigt på grund av exempelvis sin sexuella läggning. Bolaget uppger att det bara registrerar dessa uppgifter om den anställde har gett sitt samtycke.

- Men arbetsgivare kan som regel inte stödja sig på samtycken från arbetstagarna eftersom arbetstagare typiskt befinner sig i en beroendeställning gentemot sin arbetsgivare. I det här fallet handlar det dessutom om registrering av mycket känsliga uppgifter, säger Katarina Högquist som lett Datainspektionens granskning.

Datainspektionen förelägger därför King att sluta med registreringen.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Katarina Högquist, tfn 08-657 61 24
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.