Nej till undantag för drönare

14 februari 2017

Datainspektionen säger nej till det lagförslag som i princip skulle göra det fritt fram att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser.

Justitiedepartementet har tagit fram ett lagförslag som innebär att kameraövervakningslagen inte ska gälla för drönare som är utrustade med kamera, om drönaren flygs av andra än myndigheter. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och skulle i så fall gälla fram till 25 maj 2018, då en ny EU-lagstiftning kommer att reglera hur drönare får användas.

Datainspektionen yttrar sig nu över förslaget i promemorian "Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål" och är kritisk.

- Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, säger Datainspektionens jurist Tove Fors.

Datainspektionen anser att drönartekniken möjliggör en potentiellt mycket integritetskänslig och omfattande kameraövervakning. "Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka", skriver Datainspektionen i sitt yttrande.

- Det är redan idag möjligt att få tillstånd till kameraövervakning med drönare för vissa syften, under förutsättning att integritetsintrånget reduceras i tillräcklig stor utsträckning, säger Tove Fors.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

Läs pressmeddelande från november 2016 om regler för drönare

Uppdatering: Från och med den 1 augusti 2017 gäller inte kameraövervakningslagen för kameraövervakning från en drönare, om det är någon annan än en myndighet som bedriver kameraövervakningen.

För mer information kontakta
Jurist Tove Fors, tfn 08-657 61 32
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.