Vägledning för konsekvensbedömningar avseende dataskydd

12 april 2017

Artikel 29-gruppen har tagit fram en ny vägledning som rör sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd som ska göras enligt den kommande dataskyddsförordningen.

Nästa år börjar den nya dataskyddsförordningen att tillämpas. Den så kallade Artikel 29-gruppen, som består av representanter från samtliga Europas dataskyddsmyndigheter, har tagit fram en ny vägledning om konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

Vägledningen är på engelska och kan hämtas via länken nedan.

Vägledning för konsekvensbedömningar (pdf-format)

Möjlighet att lämna synpunkter
Det finns möjlighet att ge synpunkter på vägledningarna fram till 23 maj 2017. Synpunkter lämnas till Artikel 29-gruppens sekretariat: JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu eller presidenceg29@cnil.fr.

Fler vägledningar
Artikel 29-gruppen har sedan tidigare tagit fram tre andra vägledningar som rör viktiga begrepp i dataskyddsförordningen.
Läs mer här

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.