Bättre lagstöd behövs för lagring av trafik- och lokaliseringsuppgifter

31 januari 2018

Datainspektionen anser att lagförslaget för datalagring innebär en generell lagringsskyldighet som inte är i linje med EU-domstolens resonemang i den så kallade Tele 2-domen.

En utredning har lämnat förslag på hur tele- och internetoperatörer ska lagra lokaliserings-, trafik- och abonnemangsuppgifter som sedan ska kunna användas vid brottsbekämpning. Datainspektionen yttrar sig nu över lagförslaget "Datalagring – brottsbekämpning och integritet".

Datainspektionen framhåller i sitt yttrande att utredningen gjort tydliga proportionalitets- och behovsbedömningar och har förståelse för vikten av lagring av den här typen av uppgifter för utredning av grova brott.

- Men vi anser att lagförslaget innebär en generell lagringsskyldighet som är i strid med EU-domstolens resonemang kring datalagring, som domstolen fört fram i den så kallade Tele 2-domen. Därför måste vi avstyrka förslaget i dess nuvarande utformning, säger Vilhelm Andersson, enhetschef på Datainspektionen.

Datainspektionen vill se en närmare analys av hur en riktad lagring av trafikdata skulle kunna utformas. Riktad lagring skulle exempelvis kunna innebära att enbart trafikdata inom en viss geografisk plats lagras.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Vilhelm Andersson, enhetschef, 08-657 61 41
Elena Pallard, jurist, 08-657 61 72
Per Lövgren, pressekreterare, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.