Enkel guide underlättar för företag att följa GDPR

19 februari 2018

Vad behöver företag tänka på för att uppfylla kraven som GDPR ställer? Nu finns en kostnadsfri guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför den nya dataskyddslagen. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.

Den 25 maj i år träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i Sverige och övriga EU. Förordningen reglerar bland annat hur företag får hantera personuppgifter om exempelvis kunder, leverantörer och anställda. Guiden innehåller ett urval av grunderna i GDPR och vänder sig primärt till enmans- och mikroföretag.

- Det finns en stor efterfrågan på information om hur företagare bäst uppfyller reglerna i GDPR och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi tagit fram en guide för just små företag, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen.

- Det ska vara enkelt att driva företag. Den här guiden ger information om hur företag ska följa kraven som den nya lagstiftningen ställer när det gäller till exempel kundregister, bokningssystem, och e-post, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

www.verksamt.se/gdpr-guiden

Mer om GDPR: www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler

För mer information kontakta
Agneta Runmarker, dataråd, Datainspektionen, 08-657 61 55
Per Lövgren, pressansvarig, Datainspektionen, 08-657 61 43
Anna Johansson, avdelningschef Förenkling, Tillväxtverket, 08-681 95 58
Johanna Niemi, kommunikatör, Tillväxtverket, 08-681 65 44

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.