Nej till förslag om hemlig dataavläsning

7 mars 2018

Datainspektionen är kritisk till förslaget till lag för så kallad hemlig dataavläsning som ska kunna användas av brottsbekämpande myndigheter för att utreda vissa typer av brottslighet.

En utredning har lagt fram ett förslag till lag som reglerar hur brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att använda hemlig dataavläsning som tvångsmedel.

Datainspektionen avstyrker förslaget och listar i sitt yttrande åtgärder som behövs för att förbättra integritetsanalysen och andra väsentliga krav på förstärkningar av integritetsskyddet.

- Hemliga tvångsmedel är speciella eftersom de ger staten rätt till en långtgående övervakning och kontroll över medborgarna. Det ställer särskilda krav på lagstiftningen, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen kritiserar bland annat att hemlig dataavläsning föreslås få användas vid utredning av brott som inte kan anses vara tillräckligt allvarliga och att utredningen väsentligt underskattat integritetsriskerna med hemlig dataavläsning. Myndigheten flaggar också för att det finns frågetecken kring jurisdiktion och att lagförslaget kanske inte kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av information från tjänster och företag som Facebook, Twitter, Apple, Microsoft och Amazon.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

Vad är hemlig dataavläsning?
Eftersom hemlig dataavläsning inte finns som metod i Sverige saknas en definition av vad åtgärden innebär.
Utredningens utgångspunkt har varit att hemlig dataavläsning är en metod för de brottsbekämpande myndigheterna att med någon form av tekniskt hjälpmedel i hemlighet bereda sig tillgång till en dator eller annan teknisk utrustning som kan användas för kommunikation och därigenom få besked om hur utrustningen används eller har använts och vilken information som finns i den.
Med metoden kan man komma åt både uppgifter som i dag får hämtas in med nuvarande hemliga tvångsmedel, till exempel innehåll i meddelanden, och uppgifter som i dag inte får hämtas in med hemliga tvångsmedel, till exempel uppgifter som finns lagrade i en dator eller telefon.
Källa: SOU 2017:89, sid 15-16.

För mer information kontakta
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.