Överföring av personuppgifter till tredje land

Ett så kallat tredje land är ett land som inte är medlem i EU eller EES.

Följande länder är medlemmar i EU

Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

Medlemmar i EES är: Island, Liechtenstein och Norge.

En överföring till tredje land är när personuppgifter som behandlas i ett EU- eller EES-land görs tillgängliga i ett land utanför EU/EES-området. Exempelvis när personuppgifter i ett datoriserat register skrivs ut och skickas i pappersform eller när personuppgifter skickas via e-post.

EU:s dataskyddsdirektiv kräver att alla medlemsstater har regler som ger ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-länderna. Därför kan personuppgifter föras över fritt inom detta område utan begränsningar. Eftersom det inte finns några generella regler som ger motsvarande garantier utanför EU/EES har man ansett att överföring till sådana länder bör begränsas. Personuppgifter får därför föras över endast om det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet eller om det finns särskilda garantier för att uppgifterna och de registrerades rättigheter skyddas.

Frågor och svar om tredjelandsöverföring

Här har vi samlat en del vanliga frågor och svar om överföring av personuppgifter till tredje land:

 1. Överförs personuppgifter till tredje land om de publiceras på Internet?
 2. Varför finns särskilda regler om tredjelandsöverföring?
 3. När är tredjelandsöverföring tillåten?
 4. Vad menas med "adekvat skyddsnivå"?
 5. Hur vet jag om dataskyddsnivån i ett land är adekvat eller inte?
 6. Vad är Privacy Shield?
 7. Vilka är de särskilda situationer när personuppgifter får föras över till tredje land?
 8. Vad menas med tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter?
 9. Vad är standardavtalsklausuler?
 10. Vad är Binding Corporate Rules?
 11. När krävs ansökan eller anmälan till Datainspektionen?

Om oss

Kontaktperson

Kontaktperson för Datainspektionens internationella arbete är
Elisabeth Jilderyd.

Mer information

Frågor och svar

Här har vi samlat en del vanliga frågor och svar om överföring av personuppgifter till tredje land