På kurs med Datainspektionen

OBS! Kurserna är nu fullbokade

Kurserna är nu fullbokade. Observera att det är endast dessa kurser vi anordnar denna termin. Vi anordnar inga extra kurser.

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Stockholm

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs i Stockholm är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen på ett generellt plan. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Enbart Testkurs Anmälan öppen 7/9

Testkurs Antagning pågår Fullbokad 6/9 - Fullbokad!

Dataskyddsförordningen – med fokus på offentlig sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom statliga och kommunala myndigheter. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Enbart Testkurs Anmälan öppen 3/9

Testkurs Anmälan öppen 11/9 - Fullbokad!

Dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningen med särskilt fokus på informationssäkerhet. Denna endagskurs är till för dig som behöver kunskap om dataskyddsförordningen krav på säkerhetsåtgärder vid hantering av personuppgifter. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Enbart Testkurs Anmälan Öppen 3/10

Testkurs Antagning pågår Fullbokat 9/10 NY 2/5 - Fullbokad!

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, tel: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se. För frågor om fakturering, kontakta Åsa Granbom, tel 08-657 61 35, e-post: asa.granbom@datainspektionen.se.

Föreläsningar

Under 2017–2018 kan vi tyvärr enbart åta oss uppdrag i en mycket begränsad omfattning. Har du frågor om Datainspektionens föreläsningar så kontakta oss på e-post forelasning@datainspektionen.se.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart. För frågor om fakturering, kontakta Åsa Granbom, tel 08-657 61 35, e-post: asa.granbom@datainspektionen.se.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Utbildningar