På kurs med Datainspektionen

Lär dig mer om den kommande dataskyddsförordningen

Under vårterminen 2018 anordnar Datainspektionens ännu fler kurser i den kommande dataskyddsförordningen. Välj bland kursutbudet nedan. Kurserna är heldagskurser. Vi önskar dig varmt välkommen till höstens utbildningar!

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Göteborg

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos statliga och kommunala myndigheter, företag, organisation och föreningar. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Göteborg 8/3 2018

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Malmö

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen på ett generellt plan. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Malmö 7/3 2018

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Stockholm

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs i Stockholm är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen på ett generellt plan. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Stockholm 1/2 2018

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Stockholm 30/1 2018

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Umeå

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen på ett generellt plan. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen – generell inriktning i Umeå 21/2 2018

Dataskyddsförordningen – med fokus på offentlig sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom statliga och kommunala myndigheter. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen – med fokus på offentlig sektor 11/4 2018 i Stockholm

Dataskyddsförordningen – med fokus på offentlig sektor 14/3 2018 i Stockholm - Fullbokad!

Dataskyddsförordningen – med fokus på privat sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos företag, organisation och föreningar. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen – med fokus på privat sektor 6/2 2018 i Stockholm

Dataskyddsförordningen – med fokus på privat sektor 8/2 2018 i Stockholm

Dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningen med särskilt fokus på informationssäkerhet. Denna endagskurs är till för dig som behöver kunskap om dataskyddsförordningen krav på säkerhetsåtgärder vid hantering av personuppgifter. Välj ett kurstillfälle nedan och läs mer om kursprogrammet på nästa sida.

Dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet 17/4 2018 i Stockholm

Dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet 20/3 2018 i Stockholm

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, tel: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se. För frågor om fakturering, kontakta Åsa Granbom, tel 08-657 61 35, e-post: asa.granbom@datainspektionen.se.

Föreläsningar

Under 2017–2018 kan vi tyvärr enbart åta oss uppdrag i en mycket begränsad omfattning. Har du frågor om Datainspektionens föreläsningar så kontakta oss på e-post forelasning@datainspektionen.se.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart. För frågor om fakturering, kontakta Åsa Granbom, tel 08-657 61 35, e-post: asa.granbom@datainspektionen.se.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Utbildningar