Arbetslivskonferens

12 februari 2013 i Stockholm

Välkommen till en konferens om personuppgiftsbehandling inom arbetslivet.

Vi vänder oss till dig som är jurist, förhandlare, ombudsman eller motsvarande på en arbetsgivarorganisation, branschorganisation eller fackförbund och som vill veta mer om hur personuppgifter får hanteras i arbetslivet utan "otillbörliga intrång" i den personliga integriteten.

Under dagen kommer vi att gå igenom personuppgiftslagens bestämmelser och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Dessutom tar vi upp exempel från verkliga fall som Datainspektionen behandlat.

Utbildningen genomförs i centrala Stockholm på World Trade Center.

Pris

3 000 kr (exkl. moms).

Program

8.15 - 8.45 Kaffe

8.45 - 09.00 Inledning – Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund hälsar välkomna.

9.00 - 10.00 Viktiga bestämmelser i personuppgiftslagen.
Hur resonerar Datainspektionen om begreppet god sed på arbetsmarknaden?
Får en arbetsgivare ta del av anställdas internet- och e-postvanor?
Hur långt får en arbetsgivare gå i kontrollen av de anställdas arbetsverktyg?
Får arbetsgivare behandla uppgifter om anställdas tidigare brottslighet?
Är det okej att skriva vad som helst om de anställda i sina IT-system?
Informeras anställda på rätt sätt om hur deras uppgifter hanteras?
Skadestånd och straff – vilken roll har Datainspektionen och vilka roller spelar arbetsmarknadens parter?

10.00 - 10.15 Paus

10.15 - 10.45 Viktiga bestämmelser i personuppgiftslagen (forts).

10.45 - 11.30 Positionering och liknande övervakning av anställda.

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.00 Reflektioner och eventuella frågor från förmiddagen.

13.00 – 14.00 Kameraövervakning på arbetsplatser.

14.00 - 14.10 Bensträckare

14.10 - 15.15 Drogtester (tillsammans med representant från Alna).

15.15 - 15.45 Eftermiddagsfika

15.45 - 16.30 Kompetensförsörjningssystem.

16.30 - 16.45 Avslutande reflektions- och frågestund.

16.45 Konferensen avslutas.

Utbildning och konferens

Föreläsare

Lars Söderberg

Lars SöderbergJurist på Datainspektionens team för Myndigheter och arbetsliv och speciellt inriktad på frågor om e-förvaltning och arbetsliv.

Salomeh Fanaei

Salomeh FanaeiJurist på Datainspektionens team för Myndigheter och arbetsliv. Salomeh har länge arbetat med hur personuppgiftslagen ska tillämpas inom arbetslivet.

Oskar Öhrström

Oskar ÖhrströmJurist på Datainspektionens team för Myndigheter och arbetsliv och speciellt inriktad på frågor som rör positioneringsteknik och kameraövervakning på arbetsplatser.

Praktisk information

Skolkonferens

Anmälan

Vi tar emot anmälningar fram till konferensstart i mån av plats.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kostnadsfritt fram till en månad före start. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före start debiteras halva avgiften. Avbokar du senare än tio dagar före start debiteras hela avgiften. Du kan även överlåta din plats på konferensen till en kollega.

Kontaktperson

Har du några frågor om våra kurser och konferenser är du välkommen att kontakta:
Liliann Edlund, telefon 08-657 61 33 eller e-post liliann.edlund@datainspektionen.se.